• มีทักษะการคิดวิเคราะห์ ตีความ และรวบรวมข้อมูล
 • สามารถวางแผนงาน ตัดสินใจ และแก้ไขปัญหาได้
 • ใช้เทคนิคด้านการตลาดส่งเสริมและเผยแพร่แบรนด์องค์กร

23-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male and Thai national age not over 35 years old
 • Bachelor's degree or higher in HRM, HRD
 • At least 5 years in HR field

23-Jun-17

 

Applied
 • Support annual business planning and develop human
 • Identify future critical workforce capabilities
 • Handle executive talent management – talent review

23-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • HRM-Recruit
 • Competitive Salary
 • Good Benefit & Welfare

22-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree holder in Human Resources or equivalent
 • At least 5 years relevant working experience
 • 3 years in supervisory role

22-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Recruitment, especially, sourcing and interviewing
 • Administration
 • Supporting and coordination

21-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Working Location: KBTG Tower, Changwattana
 • At least 2 years in recruiting experience
 • Master Degree

21-Jun-17

 

Applied
 • Prepare and implement the annual HR Plan
 • Identify, design & implement strategic HR projects
 • Work closely with senior and line managers

20-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ประสบการณ์ด้านสรรหา และพัฒนาบุคลากร อย่างน้อย 2 ปี
 • สามารถค้นหาและทาบทามผู้สมัครจากแหล่งงานที่หลากหลาย
 • ช่างสังเกต มีทักษะในการสัมภาษณ์ วิเคราะห์คนได้

19-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล