• งานรับผิดชอบงาน Payroll โปรแกรม Business plus
 • งานตรวจสอบการมาทำงานพนักงานเข้า-ออก ขาดลามาสาย
 • งานแจ้งเข้า-ออกประกันสังคม/ติดต่อหน่วยงานราชการ

26-May-17

 

Applied
 • สรรหาบุคลากร ค่าจ้าง เงินเดือน ผลตอบแทน
 • ด้านสวัสดิการ และแรงงานสัมพันธ์
 • วุฒิ ปวช-ถึงปริญญาตรี

26-May-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in Human Resources
 • At least 15 years of HR&GA experience
 • Experience in Migrant Workers management

25-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปวส.-ป.ตรี สาขา การบริหารจัดการ ,การบริหารงานบุคคล
 • มีความรู้เรื่องกฏหมายแรงงาน ,มีความรู้ความเข้าใจ
 • มีความละเอียดรอบคอบ มีความรับผิดชอบสูง

25-May-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ในตำแหน่งหัวหน้าบุคคล 2 ปี
 • บริหารงานด้านทรัพยากรบุคคลทั้งระบบและอื่น ๆ

25-May-17

 

Applied
 • ฺBachelor's Degree in related field
 • 1-2 years working experience in HR Training
 • Good communication skills

24-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • ประสบการณ์ในการบริหารงานบุคคล 1 ปีขึ้นไป
 • พัฒนาบุคลากรในองค์กร

24-May-17

 

Applied
 • HR Manager of a manufacturing company
 • HRM, Training and OD
 • Management level of a public company

24-May-17

THB70k - 120k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • กำหนดและจัดเตรียมแผนงาน
 • สร้างเสริมทักษะพนักงานโดยการฝึกอบรม
 • กำหนด balance scorecard และดัชนีชี้วัดผลงาน

24-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ช่วยดูแลเกี่ยวกับเอกสารงานด้านบุคคล
 • ประสานงานเกี่ยวกับราชการ
 • ดูแลเช็คการบันทึกเวลาทำงานของพนักงาน

24-May-17

 

Applied
 • ปวช หรือ ปวส ขั้นต่ำ
 • มีความรับผิดชอบ มีความละเอียดรอบคอบ
 • จัดฝึกอบรม ติดต่อหน่วยงานราชการ

24-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor or Master degree in Human Resources
 • At least 4 years of extensive experience
 • HRM, HRIS, HR MANAGEMENT

22-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Being responsible for all aspects of HR
 • Overseeing a full scope of HR activities
 • Initiating, developing and implementing HR

22-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • HR Compensation & Benefit
 • Compensation & Benefit
 • Minimum of 3-5 years’ experience in C&B

22-May-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล