• สรรหาและจัดจ้างบุคลากรที่มีประสิทธิภาพเข้ามาทำงาน
 • ประสบการณ์ในการทำงาน 8 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์

55 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • At least 5 years of experience in HRM and/or HRD
 • Control job duty and develop HR staffs
 • Prior experience in all aspects HR&GA

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male or Female, Thai Nationality, age 35-45 years
 • Recruitment ,benefits ,legal or related functions
 • Good command of English and MS office

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor's degree or Master's in Human Resources
 • 8 years of work experience in HR Management,
 • Compensation & Benefits and Recruitment

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Handle recruitment process
 • Hardworking and able to work under pressure.
 • New graduates are also welcome.

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • Assist the HR GM in supervising BP
 • Bachelor or master degree in any field
 • At least 5 years’ experience in Sr. HR Mgr. Level

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 5 - 8 years experience in Humance Resources
 • Background in Labour Relations and Recruitment
 • Understand in Japanese working style

20-Jan-17

 

Applied
 • Master’s degree or Bachelor Degree in Human Resour
 • 5 years experience in HRD and background in food
 • Good command of spoken and written English

20-Jan-17

 

Applied
 • To work for one of the biggest Japanese companies
 • To brash up your Administration skills
 • To be in charge of all the HR and Admin processes

20-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male/Female, Thai Nationality, Age 35-45
 • Bachelor Degree in Engineer or related fields
 • Experience as Human resources

20-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

HR and Administration Manager (Plant)

en world Thailand

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • 10-12 years of HR / 5 years manager level plant
 • Strong labour union & labour relations, labour law
 • Good English Communication

20-Jan-17

THB70k - 90k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied

HR and Administration Section Chief (Plant)

en world Thailand

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • 5-7 years in HR Manufacturing
 • Exp working with union labor, Strong HRM
 • Hands-on, active, good English communication

20-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bonus 2-3 mnths,Cola, Meal Allow, PVD Fund
 • High Reputation Garment Accessories Manufacturer
 • At least 6 yrs. experience in HR

20-Jan-17

 

Applied
 • Bonus 2-3 mnths, Position Allow,Medical Ins, Oil
 • Stable Metal and Steel Manufaturing
 • At least 5 years exp.in HR/ GA

20-Jan-17

 

Applied
 • ปริญาตรี สาขาวิชา การบริหารทรัพยากรบุคคล
 • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ
 • มีประสบการณ์ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์

20-Jan-17

 

Applied

Plant HR & Admin Supervisor

en world Thailand

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • Bachelor Degree or Higher in Human Resources
 • strong in labour union & employee relation
 • Good English Communication

20-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Plant Administration Manager

en world Thailand

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • HR University Graduated or related field.
 • Strong labour union & labour relations
 • Good personality, mature, practive

20-Jan-17

THB70k - 90k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • At least 5 years exp in HR & Admin
 • Exp in Labour Relation and Workforce
 • Good Command of English

20-Jan-17

THB55k - 90k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Leadership,strong labor relation and recruitment
 • Good command of English and MS office
 • Able to speak Japanese is Advantage

19-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 5 years of progressive leadership experience
 • Bachelor's degree in Human Resources, Business
 • Outstanding interpersonal relationship building

19-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • degree in Human Resources, Business
 • 3 years of experience in Human Resources position
 • Good organizational skills

19-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • สำเร็จปริญญาตรี รัฐศาสตร์ หรือที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 10 ปี ด้านบริหารบุคคล
 • มีความรู้ด้านจัดโครงสร้างค่าจ้างในองค์กร

19-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Demonstrated success in university recruitment
 • Strong business acumen and influencing skills
 • Strong verbal and written communication skills

19-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์ด้าน HRM ไม่น้อยกว่า 2 ปี
 • มีประสบการณ์บริหารงานบุคคลในโรงงานระดับพนักงาน
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดีและมีความชำนาญ

19-Jan-17

 

Applied
 • ป.ตรี บริหารงานบุคคล
 • ประสบการณ์(ปี) : 2
 • อายุ(ปี) : 30 - 35

19-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 5 years of experience in an HR and team
 • Degree or master’s degree in Human Resource
 • Experience in a food manufacturing company

19-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Responsible for overall HR management functions
 • Responsible for overall Administration functions
 • Responsible for overall warehouse and delivery

19-Jan-17

 

Applied
 • At least Bachelor's Degree in Human Resources or o
 • working experiences in recruiting
 • Minimum 2 years of experience in Human Resources

18-Jan-17

THB20k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied

Recruitment Officer

Abatek (Asia) Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • Bachelor’s degree in any field. Minimum 5 years of
 • Minimum 5 years of experience in in recruitment
 • Excellent in English of both verbal and written is

18-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • สรรหาบุคคลากรเพื่อรองรับตามแผนงานของบริษัท
 • ปริญญาตรี สาขา บริหารทรัพยากรมนุษย์
 • ดูแลสวัสดิการพนักงาน

18-Jan-17

 

Applied
 • Implement effective HR management processes
 • Advise and support on HR and related matters
 • Secure quality in HR data

18-Jan-17

 

Applied
 • All function HR & Admin department (ER, Training
 • Provide current and prospective employees
 • Coordinate to provide internal and external

18-Jan-17

 

Applied
 • Thai Nationality, age not over than 35 years old.
 • Bachelor degree in BA
 • Minimum 5 years experience in HR function

18-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • At least 2-3 year experience in Recruitment
 • Recruiting, Interviewing Skills
 • Hands on experience with various selection process

18-Jan-17

 

Applied
 • Understanding recruitment needs from line managers
 • Deploying appropriate sourcing methodology
 • handling all recruitment process

17-Jan-17

 

Applied
 • Bonus 2-3 mnths,Cola, Meal Allow, PVD Fund
 • Japanese Garment Trading and Mfg.
 • At least 5 yrs. experience in HR

17-Jan-17

 

Applied
 • Bonus 2-3 mnths, Position Allow,Medical Ins, Oil
 • Japanese Steel Casting Manufaturing
 • At least 5 years exp.in HR/ GA for factory

17-Jan-17

 

Applied

HR Manager (Samutprakarn) [Job ID:38510]

Reeracoen Recruitment Co.,Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • Male or Female, Thai Nationality, Age 37-45
 • Bachelor’s Degree or higher in Human Resource
 • Good command of English Can work in Bangpoo

17-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล