• Exp.3-5 years in HRM field
 • Exp. in com&ben, salary structure or PM
 • Good command in English [TOEIC 600]

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • งานฝ่ายบุคคล จัดฝึกอบรบ พัฒนาความสามารถของพนักงาน
 • วางระบบการสรรหา และจัดวางตำแหน่งงาน
 • วางแผนและจัดฝึกอบรมตามแผนประจำปี

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Manager / ผู้จัดการ

BrotherJ Co., Ltd.

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • ควบคุมค่าใช้จ่ายต่างๆ ให้เป็นตามเป้าหมาย
 • บริหารบุคคลรวมถึงการสรรหาบุคคล
 • ฝึกอบรมพนักงาน

24-Apr-17

 

Applied
 • งานด้านวางแผนพัฒนาและอบรม,ติดตามผลการฝึกอบรม
 • ประสบการทำงานระดับผู้จัดการฝ่ายบุคคล
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี

21-Apr-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขา บริหารทรัพยากรมนุษย์
 • มีประสบการณ์ด้านตำแหน่งผู้จัดการแผนก 5 ปีขึ้นไป
 • สามารถทำงานภายใต้สภาวะความกดดันสูง

21-Apr-17

 

Applied

HRM Senior Manager

SVI Public Company Limited

เมืองปทุมธานี

 • HR Management
 • Electronic Manufacturing Services
 • Human Resource Management

21-Apr-17

 

Applied
 • สรรหาและคัดเลือกพนักงาน ให้เป็นไปตามขั้นตอน
 • ประสานงานกับแผนก/ฝ่าย ในด้านการรับความต้องการ
 • ดำเนินการปฐมนิเทศและฝึกอบรมพนักงาน

21-Apr-17

 

Applied
 • ดูแลเกี่ยวกับงานด้านทรัพยากรบุคคลของบริษัท
 • ป.ตรี บริหารทรัพยากรบุคคล
 • เพศหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป บุคลิกหน้าตาดี

20-Apr-17

 

Applied
 • Recruitment experience in manufacturing or agency
 • Fluency in both English and Thai
 • background in photoelectronics/ electronics

20-Apr-17

 

Applied
 • Bachelor or Master’s degree in Business Admin
 • 10 years experience in Human Resource
 • Experience in HR. Functions Recruiting , Payroll

20-Apr-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์ในด้านการฝึกอบรม
 • มีประสบการณ์ทางด้านระบบการบริหารผลงาน
 • มีประสบการณ์ทางด้านการใช้โปรแกรม Tiger soft

20-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วางแผน ควบคุม ดูแล งานด้านทรัพยากรบุคคล
 • งานด้านฝึกอบรม
 • งานด้านแรงงานสัมพันธ์

19-Apr-17

 

Applied
 • สรรหาและคัดเลือกพนักงาน ให้เป็นไปตามขั้นตอน
 • ประสานงานกับแผนก/ฝ่าย ในด้านการรับความต้องการ
 • ดำเนินการปฐมนิเทศและฝึกอบรมพนักงาน

19-Apr-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล