• สรรหาว่าจ้างบุคลากร
  • ปฐมนิเทศพนักงานใหม่
  • ประสานงานการฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอก

19-May-17

 

Applied
  • ยื่นฝึกอบรมกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
  • มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1 ปี
  • มีความรู้ความเข้าใจด้าน เงินสมทบ , และค่าแรง

18-May-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล