• สรรหาพนักงาน
  • ประเมินผลการทำงาน
  • ลงประกาศรับสมัครงาน

24-Apr-17

 

Applied

HR Manager/ผจก.ฝ่าย HR

Neema Thai Co., Ltd.

ปริมณฑล-นนทบุรี

  • บังคับบัญชาสายงานทรัพยากรมนุษย์
  • ดูแลระบบเงินเดือน
  • ดูแลเงินกองทุนฯและ ปกส.

24-Apr-17

 

Applied
  • สรรหา พนักงาน จัดทำข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน
  • บริหารงานการจ่ายเงินเดือน
  • บริหารงานด้านการฝึกอบรมและพัฒนา

20-Apr-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล