HR Manager/ผจก.ฝ่าย HR

Neema Thai Co., Ltd.

ปริมณฑล-นนทบุรี

  • บังคับบัญชาสายงานทรัพยากรมนุษย์
  • ดูแลระบบเงินเดือน
  • ดูแลเงินกองทุนฯและ ปกส.

13-Jan-17

 

Applied
  • สรรหาพนักงาน
  • ประเมินผลการทำงาน
  • ลงประกาศรับสมัครงาน

13-Jan-17

 

Applied
  • เพศชาย / หญิง อายุ 30 - 35 ปี
  • ปริญญาตรีขึ้นไปสาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี

12-Jan-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล