Manager / ผู้จัดการ

BrotherJ Co., Ltd.

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • ควบคุมค่าใช้จ่ายต่างๆ ให้เป็นตามเป้าหมาย
 • บริหารบุคคลรวมถึงการสรรหาบุคคล
 • ฝึกอบรมพนักงาน

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขา บริหารทรัพยากรมนุษย์
 • มีประสบการณ์ด้านตำแหน่งผู้จัดการแผนก 5 ปีขึ้นไป
 • สามารถทำงานภายใต้สภาวะความกดดันสูง

28-Apr-17

 

Applied
 • Undergraduate degree required in Human Resource.
 • Strong networking , interviewing.
 • Strong English communication skills.

27-Apr-17

 

Applied

Recruitment Specialist

en world Thailand

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • At least 5 years experience,end-to-end recruitment
 • Experiences in large size manufacturing
 • Fluent English communication

26-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

HR Manager

Lixil (Thailand) Public Company Limited

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • Degree or higher in HR Management
 • Experience in all recruitment
 • Proficiency in English and computer literacy

25-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล