• ปริญญาตรี สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • สรรหาบุคลากรตามความเหมาะสม

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Handles all the recruitment and selection process
 • Perform searching and direct approach
 • Make appropriate recommendation to Line Manager

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Min. 5 years HR & Admin. exp. in Japanese Company
 • Fluent in English
 • Multi-task,independently,excellent organizational

3 ชั่วโมงที่แล้ว

THB30k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • In charge of company recruitment process
 • Keep record of recruiting statistic
 • All HR duty

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male/Female, Thai Nationality, 30-40 years old
 • Bachelor degree in Business Administration
 • 5-8 years working experience

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • to Automotive Industry & Electronics Industry
 • to work with big company
 • to have an attractive career path

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์ การจัดการทั่วไป
 • สรรหาพนักงานให้มีประสิทธิภาพ

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรีด้านการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์
 • รับผิดชอบงานสรรหาคัดเลือกพนักงาน
 • จัดทำแผนการฝึกอบรมประจำปี

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Support annual business planning and develop human
 • Identify future critical workforce capabilities
 • Handle executive talent management

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experience in recruitment at least 2 years
 • Experience in call center, mass sales force
 • Skills in managing mass recruitment

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ ชาย / หญิง
 • การศึกษา ปริญญาตรี
 • ขับรถได้ สามารถออกต่างจังหวัดได้

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

MANAGEMENT TRAINEE

KTI Recruitment Consultants.com

กรุงเทพมหานคร

 • Bachelor degree in any field, oversea educated
 • Excellent communication and presentation skills
 • Fluent English

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ : ชาย / หญิง
 • อายุ : 35 ปี ขึ้นไป
 • การบริหารงานด้าน HRM อย่างน้อย 3 ปี

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • International working envirionment
 • Financially stable company
 • High-end technical product

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Recruitment Department Manager

Fame Placement Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Male/Female with age 35 years old up
 • degree or higher in Human Resources Management
 • Experience in HR at least 10 years

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Minimum 8 years of experience in Human Resources
 • Good command of English
 • Bachelor's degree or Master's degree in Political

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Thai nationality, Age not over 32 years old
 • Degree or higher in Human Resources Management
 • 3 years working experience in full spectrum

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experience in Recruitment function
 • Good benefits, BTS line
 • working as a team

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 360 degree recruiter
 • develop new client business
 • Engineering Background is a plus

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Development of Organizational Capability
 • Facilitation of robust Objective Deployment
 • Ongoing Competence Management Assessments

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • age around 27 - 32 years’ old
 • scope of recruitment, training would be plus
 • Good command of written and spoken English

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Handle and understand all HR matters/processes
 • Have knowledge about ISO9001, ISO14000, OHSAS18001
 • Must be FLUENT in English

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Managing a recruitment team
 • Maximizing team profit margins by aggressively
 • Monitoring and coaching team members

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Handle and understand all HR matters/processes
 • Have knowledge about ISO9001, ISO14000, OHSAS18001
 • Must be FLUENT in English

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Recruitment and Selection
 • Knowledge in Work Permit and Visa
 • Training Employee Benefits Contact Govement

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • สรรหา ทำเงินเดือน คอมมิสชั่น รวบรวมสถิติ
 • ดำเนินงานตามนโยบายบริษัท
 • มีความมุ่งมั่น และกระตือรือร้นในหน้าที่

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Base pay 19K - 35K,Bonus, Provident fund
 • Medical ins, Commission, Annual leave
 • Work at Sathorn, BTS ChongNontri

3 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • บริหารงานสรรหาและคัดเลือก
 • ปริญญาตรี สาขาการจัดการทรัพยากรบุคคล
 • บริหารทรัพยากรบุคคล 5 ปีขึ้นไป

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • สรรหาว่าจ้างตามอัตรากำลังคนที่แต่ละแผนกต้องการ
 • สรรหาหรืองานด้าน HR อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
 • ฝึกอบรมพนักงานใหม่

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 5 -10 year experience in human resource management
 • A good balance between management procedures.
 • Fluent in Thai/English both in speaking&writing.

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 10 years relevant experience in overall HR
 • Hands-on working style, self-motivated
 • Developing and implementing HR strategies

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Recruiter (Candidate Search Specialist)
 • Japanese firm, Brand New Office at Emquartier
 • Good command of English, Salary: 18K - 28K

3 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 30k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Audit ตรวจสอบสาขา (ทุกเรื่อง)
 • ประสบการณ์(ปี) : 2ปีขึ้นไป
 • สรรหาพนักงาน และจัดทำค่าจ้างพนักงานในแต่ละสาขา

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศหญิง ทุกช่วงอายุ
 • เน้นการ RECRUIT ผู้สมัคร
 • มีประสบการณ์ 3 ปี

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • สรุปสถิติขาดลามาสาย(Time Attendance)
 • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาบริหารงานบุคคล

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male/Female, Thai Nationality, Age 30-45
 • Bachelor's Degree in HRD
 • At least 10 years direct experience

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป
 • ผ่านงานระบบเงินเดือน และจัดสรรหาพนักงาน

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี/โท บริหารทรัพยากรมนุษย์หรือที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้าน Project Management, HRD, HRM 3 ปี
 • มีความรู้และผ่านการทำงานในธุรกิจ FMCG หรือ Trading

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขา บริหารทรัพยากรมนุษย์
 • มีประสบการณ์ด้านการสรรหาคัดเลือก
 • มีประสบการณ์การบริหารผลตอบแทนและสวัสดิการ

3 ชั่วโมงที่แล้ว

THB45k - 55k /เดือน

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขา บริหารทรัพยากรมนุษย์
 • มีภาวะผู้นำ มนุษย์สัมพันธ์ดี มีใจรักงานบริการ
 • สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

3 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 30k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied

Senior HR

T W S T Co., Ltd.

บางคอแหลม

 • จัดทำแผนการสรรหาและคัดเลือก
 • จัดทำแผนงาน และ คู่มือการปฏิบัติงานภายในฝ่ายพัฒนา
 • จัดทำแผนการฝึกอบรมประจำปี (Training Road Map)

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • รับผิดชอบงานด้านฝ่ายบุคคลของบริษัททั้งหมด
 • รับผิดชอบงานด้านการรับสมัครพนักงานใหม่
 • หากรู้ภาษาจีนจะรับพิจารณาก่อนเป็นพิเศษ

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Managing a recruitment team
 • Maximizing team profit margins
 • Have an experience in HR at least 5 years

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Direct experienced in executive talent acquisition
 • Excellent communication skill and collaborative
 • Positive mindset, confidence, self motivation

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • At least 2 years experience in IT recruit field
 • Meet and exceed KPIs and revenue targets
 • Interviewing Skills and Negotiation Skills

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • รับผิดชอบ คัดเลือก สรรหา ว่าจ้าง ฝึกอบรม วางแผน
 • การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการจัดการทรัพยากร
 • เพศชาย/หญิงอายุ 23-30 ปี

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Possess Bachelor’s degree
 • Experience in HR Administrative work
 • Good communication skill

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • อายุ 30 – 45 ปี
 • จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี หรือสูงกว่า
 • ประสบการณ์ด้านการบริหาร และด้านทรัพยากรบุคคล

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 3-5 years of human resource operations experience
 • Experience with in recruiting is a plus
 • Trustworthy, positive and enthusiastic

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • HR Manager
 • HRBP
 • Human Resources Management

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล