• เสนอขายสินค้าของสปา
  • ออกตลาดหาลูกค้าเพิ่ม ช่วยงานด้านดูแลลูกค้า
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี การตลาด

24-Apr-17

 

Applied
  • ดูแลรับผิดชอบด้านการเรียนนวดของพนักงานนวดในบริษัท
  • เทรนพนักงานอย่างต่อเนื่อง
  • เทรนมีความสามารถด้านภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์

24-Apr-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล