• University degree in Sports,Hospitality
 • strong command of English
 • Have knowledge of principles of sports technology

28-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ประสบการณ์ด้านคลินิกความงามจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ประสบการณ์ทางด้านการทำทรีทเมนท์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • จัดเตรียมอุปกรณ์ เครื่องมือแพทย์

28-Apr-17

 

Applied
 • จบการศึกษา ปวช. หรือเทียบเท่า ขึ้นไป
 • ประสบการณ์การขายและแนะนำคอร์สการรักษา
 • บุคลิกภาพดี และมีทักษะในการเจรจาต่อรอง

28-Apr-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 20 ปี ขึ้นไป
 • ดูแลต้อนรับลูกค้าที่เข้ามารับบริการ
 • มีจิตใจบริการ มีมนุษยสัมพันธ์ เป็นอย่างดี

28-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิง อายุ 20 ปี ขึ้นไป
 • ดูแลต้อนรับลูกค้าที่เข้ามารับบริการ
 • มีจิตใจบริการ มีมนุษยสัมพันธ์ เป็นอย่างดี

28-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ หญิง วุฒิ ม3 ขึ้นไป
 • รักงานบริการ สามารถเรียนรู้งานได้
 • ให้บริการนวดหน้า กดสิว อบโอโซน ดูดสิวเสี้ยน

28-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ หญิง วุฒิ ม3 ขึ้นไป
 • รักงานบริการ สามารถเรียนรู้งานได้
 • ให้บริการนวดหน้า กดสิว อบโอโซน ดูดสิวเสี้ยน

28-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Chief of Sales and Operations

Robert Walters Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Operational Management
 • Sales Management
 • Strategic Planning

27-Apr-17

THB120k - 160k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Sales, Fitness, Consultant
 • Fun personality and enjoy talking to people
 • Basic computer skills and good in communication

26-Apr-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี (
 • มีความรับผิดชอบและรักงานบริการ

25-Apr-17

THB10k - 20k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Aged 28-37 years old
 • Female only
 • 2 years of experience in spa/massage shop

25-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิง
 • บุคคลิกภาพดี ผิวพรรณดี รักงานบริการ
 • ประสบการณ์ทำงานด้านคลินิกความงาม

24-Apr-17

 

Applied
 • ควบคุมดูแลร้าน ให้บริการลูกค้า บริหารจัดการร้าน
 • เพศหญิง เท่านั้น
 • ปวส.ขึ้นไป

24-Apr-17

 

Applied
 • Maintains operations by preparing policies
 • F&B management
 • valuating and auditing food, beverage and service

24-Apr-17

 

Applied
 • Personal Trainer, Pilates, Weight Trainer
 • งานด้าน Anti-Aging และ และ Sport Medicine
 • รายได้ 20000- ไม่รวมค่าสอนต่อครั้ง 400-1000 บาท

20-Apr-17

THB20k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • monitoring the frontline activities
 • smooth day to day operations
 • experienced in operational improvement

14-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล