• ชาย หรือ หญิง อายุ 24 ถึง 35 ปี
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สถาปัตยกรรม
  • หากมีความรู้ด้านตกแต่งภายใน

23-Jun-17

 

Applied
  • ออกแบบ และ เขียนแบบ ตามที่ได้รับมอบหมาย
  • เตรียมแบบแปลนรายงานก่อสร้าง
  • จัดทำประมาณการวัสดุ เครื่องมือ และประมาณการราคา

21-Jun-17

 

Applied
  • ออกแบบ และ เขียนแบบ ตามที่ได้รับมอบหมาย
  • เตรียมแบบแปลนรายงานก่อสร้าง
  • จัดทำประมาณการวัสดุ เครื่องมือ และประมาณการราคา

21-Jun-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล