• เขียนแบบงานโดยใช้ Auto Cad
  • เพศชาย
  • สามารถอ่านแบบ และถอดแบบก่อสร้างได้

23-Feb-17

 

Applied
  • เพศชาย อายุ 24 ปีขึ้นไป
  • ปวช.ขึ้นไป สาขางานก่อสร้าง,โยธา,สถาปัตย์
  • มีประสบการณ์ในการควบคุมงานก่อสร้าง

21-Feb-17

 

Applied
  • เพศ ชาย-หญิง วุฒิ ปวช.-ปวส.
  • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
  • มีความคิดริเริ่มในการทำงาน

16-Feb-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล