• Bachelor and/or Master Degree in Architecture
 • 5 years experience from a design professional
 • Adequate knowledge in Interior and Landscape

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ควบคุมงานก่อสร้าง/งานสถาปัตย์
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
 • ปวส.-ปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาโยธา/ก่อสร้าง

27-Feb-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 20 ปี ขึ้นไป
 • ปวช. ขึ้นไป สาขาก่อสร้าง, โยธา, สถาปัตยกรรม
 • ประมาณราคาจากแบบก่อสร้างได้

25-Feb-17

 

Applied
 • ควบคุมงานก่อสร้าง/งานสถาปัตย์
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
 • ปวส.-ปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาโยธา/ก่อสร้าง

23-Feb-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขา สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถ.บ
 • สามารถใช้โปรแกรม Auto cad, Photoshop, lllustator
 • มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

23-Feb-17

 

Applied
 • Managing and controlling the design process
 • 5 years experience from a design professional
 • Manage outsource architects/design team

22-Feb-17

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในการทำงานไม่น้อยกว่า 7 ปี
 • สามารถใช้โปรแกรม Autocad และโปรแกรมที่เกี่ยวข้อง

22-Feb-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล