Draftman

Mechanical Construction Co., Ltd.

ฉะเชิงเทรา

 • จัดทำ Cutting Plan ,Shop Drawing
 • ตรวจสอบความถูกต้องของแบบ
 • Control drawing และจ่ายแจกไปยังหน่วยงาน

21-Jun-17

 

Applied
 • จบการศึกษา ปวส. ก่อสร้างขึ้นไป
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านก่อสร้างทั่วไป
 • สามารถทำงานต่างจังหวัดได้

19-Jun-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปวช.ขึ้นไป
 • ประจำ site งาน โครงการ สิปัญ วิลล์ อำเภอปลวกแดง
 • มีประสบการณ์ทำงาน

19-Jun-17

 

Applied
 • Good knowledge in civil and architect
 • Preferably with renovation experience
 • Work in Chonburi or Upcountry

18-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล