• Bachelor’s Degree in Architecture or related field
 • Experience in Specification consultant or Project
 • Have a good relationship with Architectures

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • อสังหาริมทรัพย์
 • PM
 • ก่อสร้าง

19-Jul-17

 

Applied
 • ปวส.-ปริญญาตรี ก่อสร้าง/สถาปัตย์/หรือเทียบเท่า
 • สามารถประเมินราคาโครงสร้าง, สถาปัตย์ได้
 • สามารถเขียนแบบ,ถอดแบบ,คำนวณวัสดุ

19-Jul-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์ทำงาน ตามงานตกแต่ง ไม่ต่ำกว่า 3 ปี
 • สามารถเขียนแบบได้ (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • ควบคุมงานในไซร์งาน

18-Jul-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ออกแบบภายในอาคาร ร้านอาหาร ฯลฯ
 • ทำWorking Drawing

18-Jul-17

 

Applied
 • วุติปริญญาตรี ขึ้นไป
 • อายุ30 ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 55 ปี
 • มีประสบการณ์ในการทำงาน อย่างน้อย 3 ปี

18-Jul-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล