• ปริญญาตรี
  • มีความรับผิดชอบในหน้าที่
  • ควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาได้

23-Jul-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล