Draftman

Krungkavee Co.,Ltd.

ธัญบุรี

  • เขียนแบบก่อสร้าง ระบบไฟฟ้า ประปา
  • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
  • มีที่พักใกล้บริษัทฯ มีรถส่วนตัว พิจารณาเป็นพิเศษ

24-Mar-17

 

Applied
  • เพศ : หญิง , ชาย อายุ 20 - 35 ปี
  • ระดับการศึกษา : ปวส.
  • สามารถใช้โปรแกรม 3D, AUTO CAD

23-Mar-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล