• เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
  • วุฒิปวช - ปริญญาตรี. สาขาสถาปัตยกรรมหรือโยธา
  • มีประสบการณ์ด้านการเขียนแบบงานก่อสร้าง 2-5 ปี

21-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Product Support Manager

NS BlueScope Lysaght (Thailand) Ltd

ปริมณฑล-ปทุมธานี

  • Degree in Civil Engineer or Architectural
  • 5-7 years’ experience in technical support
  • Solid work program and designing

21-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • ประกาศนียบัตร/อนุปริญญา สาขา ก่อสร้าง
  • ประสบการณ์ด้านการเขียนแบบก่อสร้างอย่างน้อย 3 ปี
  • สามารถใช้โปรแกรม AUTOCAD ได้ดี

19-Jul-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล