Draftman

Mechanical Construction Co., Ltd.

ฉะเชิงเทรา

  • จัดทำ Cutting Plan ,Shop Drawing
  • ตรวจสอบความถูกต้องของแบบ
  • Control drawing และจ่ายแจกไปยังหน่วยงาน

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล