• วางแผน ควบคุม ดูแล งานด้านทรัพยากรบุคคล
  • งานด้านฝึกอบรม
  • งานด้านแรงงานสัมพันธ์

17-Feb-17

 

Applied
  • ควบคุม ดูแล บริหารจัดการการดำเนินงานตามโครงการต่าง
  • ให้คำปรึกษา แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน
  • ติดต่อประสานงานระหว่างทีมงานและลูกค้า

17-Feb-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล