• 2-3 years working experience
 • Strong creative skill in Graphic Design
 • Ability to interpret and work on architecture

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ด้านภูมิสถาปัตยกรรมศาสตร์
 • ประสบการณ์ด้านงานภูมิสถาปัตย์อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
 • สามารถใช้โปรแกรม Auto CAD,3D Max ได้

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • experience in Architect
 • Good command in English
 • Held Architect License.

21-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male or Female Age 34-50
 • Bachelor or Master Degree in Architecture
 • Experience in architectural management

21-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • วุฒิการศึกษาสถาปัตย์ / ใช้โปรแกรม AutoCAD
 • มีความรับผิดชอบ
 • มีประสบการณ์งานด้านสถาปัตย์ไม่น้อยกว่า 5 ปี

21-Jan-17

 

Applied

สถาปนิก

Property Perfect Public Co.,Ltd

กรุงเทพมหานคร

 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีขึ้นไป ด้าน สถาปัตยกรรมศาสตร์
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี

21-Jan-17

 

Applied
 • Architect, design, property management
 • Project Development, construction, shopping mall
 • Real Estate, developer, business development

20-Jan-17

 

Applied
 • Degree or higher in Architecture, Interior
 • 0-3 Years’ experience in Design Development
 • Knowledge in BIM ArchiCAD, AutoCAD

20-Jan-17

 

Applied
 • Architect
 • Experience in Real Estate, Retail, Shopping Mall
 • Project management skills

20-Jan-17

 

Applied

Autocad Draftman

ST Electronics (Thailand) Limited

กรุงเทพมหานคร

 • Bachelor’s degree in Telecommunication
 • Strong experience in Autocad for M&E works
 • Support System Engineer for the drawing

20-Jan-17

 

Applied
 • Bachelor of Architecture or Interior Design
 • Expat are welcome
 • Good command of English

20-Jan-17

 

Applied
 • Bachelor of Architecture or Interior Design
 • Ability to use PC and CAD
 • Good written and spoken English

20-Jan-17

 

Applied
 • Bachelor of Architecture or Interior Design
 • Plan project and subordinate designer work flows
 • More than 10 years experience

20-Jan-17

 

Applied
 • Site Architect
 • Achitecture
 • Store Improvement

20-Jan-17

 

Applied

CAD Operator

K R O Co., Ltd.

บางรัก

 • เขียนแบบโยธาโดยใช้โปรแกรม Auto CAD
 • จบ ปวส. สาขาก่อสร้าง
 • ประสบการณ์ 1-3 ปี

20-Jan-17

 

Applied
 • เพศ ช อายุ 20 ขึ้นไป
 • ปวช - ป ตรี สาขา ก่อสร้าง วิศวกรรมโยธา
 • เขียนแบบงานโดยใช้ โปรแกรม AutoCad

20-Jan-17

 

Applied
 • Male/Female age between 28-38 years old
 • Degree in Interior Design,Architecture or related
 • Excellent in project management skill

20-Jan-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี- โทวิศวกรรม/ สถาปัตยกรรม
 • มีประสบการณ์บริหารโครงการอสังหาริมทรัพย์ 5 - 10 ปี
 • ตรวจสอบการดำเนินงาน พัฒนาการก่อสร้าง

20-Jan-17

 

Applied
 • 2-4 years (Architectural Designer)
 • 4-6 years (Intermediate Architectural Designer)
 • Proficient in written and spoken English

20-Jan-17

 

Applied
 • Min. Bachelor degree in relevant fields
 • Experience in retail, property development
 • Engineering & construction services

20-Jan-17

 

Applied
 • ปวส / ปริญญาตรีจบมาทางด้านสถาปัตยกรรม
 • ควบคุมการก่อสร้าง (Construction Management)
 • มีประสบการณ์ ทางด้านงานออกแบบสถาปัตยกรรม

20-Jan-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ / สถาปัตยกรรมศาสตร์
 • ประสบการณ์งานบริหารงานโครงการอย่างน้อย 10 ปีขึ้นไป
 • ทักษะการพูดและเขียนภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี

20-Jan-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป มีใบประกอบวิชาชีพ
 • ประสบการณ์ด้านการออกแบบ หรือ ก่อสร้างอาคาร 3 ปี
 • ประสานงานกับสถาปนิกผู้ออกแบบอาคารขนาดใหญ่

20-Jan-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี วุฒิ ปวส.ก่อสร้าง/โยธา
 • เกรด 2.50 ขึ้นไป ขับรถยนต์ได้ ใช้ Auto Cad ได้
 • อ่านแบบ เขียนแบบได้ พักอยู่ในกทม. จะพิจารณาพิเศษ

20-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Foreman

Teka Construction Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • ควบคุม ดูแลงานสถาปัตย์ภายในอาคารสูง
 • ผ่านงานก่อสร้างขนาดใหญ่, อาคารสูง 10 ชั้นขึ้นไป
 • เพศ ชาย อายุ 25 ปี ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 50 ปี

20-Jan-17

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง
 • อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ
 • ประสบการณ์(ปี) : 2

20-Jan-17

 

Applied
 • 7-yr in Chemical Industry for Technical Service
 • Experience in Glass, Facade, Curtain Wall
 • Experience in Sealant, Building Materials

20-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male/Female, Thai Nationality, Age 25-35
 • Degree in Architect, Civil Engineer or any related
 • 2 - 5 years working experience in aluminium

20-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • บริหารโครงการตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบ
 • ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง
 • ควบคุมดูแลงบประมาณโครงการ

20-Jan-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีสถาปัตยกรรมศาสตร์
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี ในงานเขียนแบบ
 • ผ่านการอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

19-Jan-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีสถาปัตยกรรมศาสตร์
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี ในงานเขียนแบบ
 • ผ่านการอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

19-Jan-17

 

Applied

Interior Designer (Junior Level)

Beko Thai Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Shooroom Designer
 • Project Design Development
 • Architectural Project

19-Jan-17

 

Applied
 • ชาย/หญิง อายุ 28-35 ปี
 • ปริญญาตรีขึ้นไปสาขาสถาปัตยกรรม
 • มีประสบการณ์ด้านการออกแบบย่างน้อย 7 ปีขึ้นไป

19-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 24 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในงานขายอย่างน้อย 1 ปี ขึ้นไป
 • มีรถยนต์ส่วนตัวและใบขับขี่

19-Jan-17

THB20k - 30k /เดือน (รวมค่าคอมมิชชั่น)

Applied
 • ปริญญาตรี หรือปริญญาโท สาขาสถาปัตยกรรม
 • มีประสบการณ์งานด้านการออกแบบบ้าน,อาคารสูง 15 ปี
 • กำกับดูแล วางระบบการทำงาน , ออกแบบ

19-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s degree in engineering or related field
 • 5-7 years experience in the supervisor level
 • Able to communicate in English

19-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • การศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาสถาปัตยกรรม
 • มีประสบการณ์ด้านการพัฒนาธุรกิจ

19-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Mechanical
 • Design
 • Construction

19-Jan-17

 

Applied
 • Electrrical Engineer
 • Construction
 • Design

19-Jan-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี ด้านการบริหารธุรกิจ การจัดการ การตลาด
 • มีประสบการณ์ในงานขายอย่างน้อย 1 ปี ขึ้นไป
 • มีใจรักงานบริการ และมีความเข้าใจในการทำงานเป็นทีม

19-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • experience 3 years coordinating construction
 • university ranking
 • high responsibility

19-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Female/Male , Age between 28-35 years old
 • Bachelor's degree in Civil Engineering, design,Arc
 • Contact to Government for register contraction

19-Jan-17

 

Applied
 • Female/Male , Age between 30-45 years old
 • Bachelor's degree in Engineering design
 • High responsibility and want to improve self

19-Jan-17

 

Applied
 • Male/Female, age 20 - 30 years old.
 • Bachelor's degree in Architecture
 • 0-10 years of experience in Architect

19-Jan-17

 

Applied
 • Managerial skill
 • High rise property management experience
 • Civil Engineer

19-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Develop and Manage projects
 • Develop feasibility study and business plans
 • Prepare project development organization, timeline

19-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Age not over 35 years
 • Fluent in Computer Software
 • High Diploma , Bachelor's Degree in Architecture

19-Jan-17

 

Applied
 • จบระดับปริญญาตรีขึ้นไป คณะสถาปัตยกรรม
 • ไม่จำกัดอายุ ไม่จำกัดเพศ จบระดับปริญญาตรีขึ้นไป คณ
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

19-Jan-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล