• Bachelor degree in Accounting/Finance.
  • Strong background in manufacturing industry.
  • 10 years experience in controlling.

19-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • ชอบความท้าทายในงานขาย
  • ประสบการณ์ 2-3 ปี ด้านการขาย,Telesale,การตลาด
  • ประสบการณ์สินเชื่อธุรกิจ/ที่อยู่อาศัย/สินเชื่อบุคค

16-Jul-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล