• Bachelor’s Degree in Accounting
  • CPA is an advantage
  • 3-5 Years of Costing Experience (Required)

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • ชอบความท้าทายในงานขาย
  • ประสบการณ์ 2-3 ปี ด้านการขาย,Telesale,การตลาด
  • ประสบการณ์สินเชื่อธุรกิจ/ที่อยู่อาศัย/สินเชื่อบุคค

25-Mar-17

 

Applied
  • วุฒิม.6,ปวช.,ปวส.และปริญญาตรี
  • มีรถจักรยานยนต์และใบอนุญาตขับขี่
  • เร่งรัดหนี้สินภาคสนาม

24-Mar-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล