Head of Credit Risk

Robert Walters Thailand

จังหวัดอื่นๆ

 • Credit Risk
 • Margin loan
 • credit analyst

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Head of Compliance

Robert Walters Thailand

จังหวัดอื่นๆ

 • Head of Compliance
 • regulatory compliance
 • AML

23-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Marketing Communication
 • Trade Activation
 • Marketing Activation

22-May-17

THB70k - 90k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ บัญชี การเงิน
 • อายุไม่เกิน 32 ปี
 • มีความรู้ด้านบัญชีและการวิเคราะห์สินเชื่อ

21-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ บัญชี การเงิน
 • อายุไม่เกิน 32 ปี
 • ประสบการณ์ด้านบัญชีและการวิเคราะห์สินเชื่อ

21-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • SME Business, ลูกค้าผู้ประกอบการ, Branch
 • Relationship Manager, Sales Agent
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี

18-May-17

 

Applied
 • Master’s Degree in Business, Finance, Accounting
 • 5 years of banking experience in client relationsh
 • Strong marketing capability, business analysis

09-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล