• มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ วางแผนการปฏิบัติงาน
 • มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
 • มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Welcome fresh graduate
 • Bachelor degree in Finance or Economics
 • Minimum 2 years of experience in Credit Analyst

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Manage designated special mentioned accounts
 • Manage designated NPL
 • Manage credit risk policy and portfolio management

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Strong financial analytical skill
 • Bachelor’s degree in Finance or Economics
 • 3 years experiences in credit analyst

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Thai National, male or Female, Age 25-40
 • 3 years experiences in Corporate Banking
 • Good English language skills

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • Credit balance
 • Stock margin, equities, derivatives
 • KYC

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experience in Data Analytic, MIS or related field
 • Excellent in Microsoft Excel
 • Analytic skill and credit analysis background

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • degree or higher with outstanding academic
 • 1-3 years experience on fixed incomes
 • Strong conceptual, communication and analytical

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Thai Nationality
 • 3 -10 years experience in credit analysis
 • MBA or Master's degree in Finance, Accounting

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • To find and keep contact with local Chinese firm
 • 10yrs’ experience in bank or financial institution
 • To provide credit analyses and related reports

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Develop business strategies focus.
 • More than 8 years in Accounts or Relationship.
 • Source prospects, develop existing and new client.

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor's Degree
 • Good in English skill
 • Computer literacy

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Relationship management
 • Corporate banking
 • Commercial banking

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • SME Credit Portfolio Management
 • Monitor & Analysis of SME Lending Portfolio
 • Monitor campaign & product program performance

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Responsible for end-to-end IT process management
 • Support strategic process transformation project
 • Prior exp in PM/BA or IT Banking process is a plus

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • อายุไม่เกิน 27 ปี
 • MBA or MA Finance Economics Engineering
 • TOEIC Score ไม่ต่ำกว่า 750 คะแนน

19-Jan-17

 

Applied
 • Credit Risk Manager (SAS program)
 • Experience in Credit analysis in Bank,Finance
 • Skill of SAS,SQL,MS Access,Excel,Database tool

19-Jan-17

 

Applied
 • Credit management / banking experience
 • International / regional exposure
 • Good command of English

19-Jan-17

 

Applied
 • Leading international corporate bank.
 • Take care the company’s existing customers.
 • Attractive salary package.

19-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Strong management skills, Excellent English
 • 8 years’ experience in credit analysis
 • Banking or hire purchase background (only)

19-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Perform, Develop, Implementation Risk framework
 • Maintains and Updates all concerned of Risk Report
 • Monitor, Assess Operation Risk process

19-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor Degree or higher in MBA or related fields
 • 5 years experience in real estate project.
 • Excellent interpersonal, problem solving.

19-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • SME Business from Banking Industry
 • Finance, Marketing, Economics
 • Analytical, communication, interpersonal skills

19-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 3 years experiences in credit analyst
 • leasing/hire purchase, banking or financial
 • Good written and spoken English

19-Jan-17

THB35k - 70k /เดือน

Applied
 • Experience in MIS software, Microsoft Access, SAS
 • Credit risk for retail portfolio analysis
 • Good Attitude, good team player

19-Jan-17

 

Applied
 • Experience in Corporate Banking
 • Solid background in banking
 • Fluent Command of English

19-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จัดทำวิเคราะห์ข้อมูลประมาณการรายได้
 • ส่งประเมินราคาหลักประกันและจัดทำเอกสาร
 • จัดทำCustomer review และเอกสารประกอบการพิจารณา

19-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ดูแลรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าแบบ One Stop Service
 • ขยายและทำการตลาดเชิงรุกอย่างต่อเนื่อง
 • บริหารกระบวนการสินเชื่อต่างๆให้มีประสิทธิภาพ

19-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาด้านการเงิน, สถิติ, MIS,บริหาร
 • มีประสบการณ์ธนาคารไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • มีทักษะในการใช้ MC Access, MS Excel, MS PowerPoint

19-Jan-17

 

Applied
 • credit analysis
 • financial analysis and projection
 • corporate banking

19-Jan-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี-โท ในสาขาบริหารธุรกิจ การตลาด การเงิน
 • ประสบการณ์ทำงานด้านการตลาดสินเชื่ออย่างน้อย 2 ปี
 • มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

19-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีความรู้ทางสินเชื่อ ผลิตภัณฑ์ และกฏหมาย
 • วิเคราะห์ธุรกิจและเครดิตของลูกค้า
 • ตรวจสอบข้อมูลลูกค้าโดยผ่านระบบสินเชื่อ

19-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีความรู้ทางสินเชื่อ ผลิตภัณฑ์ และกฏหมาย
 • วิเคราะห์ธุรกิจและเครดิตของลูกค้า
 • ตรวจสอบข้อมูลลูกค้าโดยผ่านระบบสินเชื่อ

19-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ชอบความท้าทายในงานขาย
 • ประสบการณ์ 2-3 ปี การขาย Telesale, การตลาด
 • ประสบการณ์สินเชื่อธุรกิจ,ที่อยู่อาศัย

19-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ การเงิน บัญชี เศรษฐศาสตร์
 • มีประสบการณ์ที่่เกี่ยวข้อง 1-5 ปี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

18-Jan-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขา การตลาด การเงิน
 • มีประสบการณ์ด้านการบริหารผลิตภัณฑ์และการตลาดบัตร
 • มีทักษะการสื่อสาร การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ

18-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Fresh Graduated will be consider
 • financial analysis
 • relationship

18-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Corporate Banking
 • Relationship Manager Japanese Clients
 • Japanese Speaking

18-Jan-17

 

Applied
 • Bachelor or Master in Accounting
 • CPA Holder
 • Experienced from Logistics/Freight Forwarder

18-Jan-17

 

Applied

CREDIT ANALYST (AVP)

PRTR Executive Recruitment

กรุงเทพมหานคร

 • Thai nationality, aged between 28-45 years old.
 • Bachelor's Degree or higher
 • Experience of at least 4 years as Credit Analyst

18-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experience as Credit Analyst
 • Good computer literacy
 • Good command in English

18-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree or higher in Finance, Accounting.
 • 5 years experience in Credit Analyst.
 • Experience in Banking or Consulting Firm.

18-Jan-17

 

Applied
 • ดูแลงานด้านการเงินทุกส่วน
 • การศึกษา : ปริญญาตรี / ปริญญาโท สาขาการเงิน
 • มีประสบการณ์ด้านการดูแลงานการเงินทุกส่วน

18-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ติดต่อประสานงานกับลูกค้าและตัวแทนจำหน่าย
 • ดูแลเอกสารเกี่ยวกับสินเชื่อ
 • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

18-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วิเคราะห์สินเชื่อ
 • สินเชื่อจำนองบ้านที่ดิน โรงงาน SMEs
 • FACTORING

18-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วิเคราะห์สินเชื่อ
 • ทำรายงานสรุป
 • สินเชื่อจำนองบ้านที่ดิน โรงงาน SMEs

18-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ ชาย-หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • ปริญญาตรี/ปริญญาโท ด้านการตลาด การเงิน
 • ควบคุม ตรวจสอบ วิเคราะห์และพิจารณาสินเชื่อ

18-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาการเงิน บัญชี
 • มีทักษะด้านการวิเคราะห์ , การเขียน
 • มีประสบการณ์วิเคราะห์สินเชื่อจะได้รับการพิจารณา

18-Jan-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์ และความรู้ความเข้าใจในกลยุทธองค์กร
 • มีความสามารถในการบริหารทีมงาน เชื่อมโยงระบบงาน
 • มีประสบการณ์ในการทำงานกับธนาคาร หรือสถาบันการเงิน

18-Jan-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีในสาขาการเงิน การธนาคาร บริหารธุรกิจ
 • ประสบการณ์ทำงานด้านการตลาดสินเชื่ออย่างน้อย 3 ปี
 • มีทักษะในการวิเคราะห์ธุรกิจการประเมินความเป็นไปได้

18-Jan-17

THB45k - 70k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล