• เงินตราต่างประเทศ
 • การเงิน
 • การกู้ยืมเงิน

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Thai Nationality, Female 25-30 years old
 • Bachelor's degree in related field
 • 2 years experience in credit analysis

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • การศึกษาระดับปริญญาตรี / โท สาขาเศรษฐศาสตร์ บัญชี
 • มีประสบการณ์ในการทำงานด้านวิเคราะห์ข้อมูลในธุรกิจธ
 • ใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Excel PowerPoint และ Access

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Reviewing and monitoring creditworthiness
 • Overseeing and managing staff
 • Handling urgent requested which normally be pre-au

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี-โท สาขาบริหารธุรกิจ การเงิน การธนาคาร
 • ประสบการณ์ด้านวิเคราะห์สินเชื่อในธุรกิจธนาคาร
 • ความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับงานด้านการเงิน

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • ปริญญาตรี-โท ในสาขาบริหารธุรกิจ การตลาด การเงิน
 • ประสบการณ์ทำงานด้านการตลาดสินเชื่ออย่างน้อย 5 ปี
 • มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Credit and financial analysis
 • Corporate banking products
 • 2 years direct experience

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor Degree or higher in Finance/ Economics
 • 2-3 yrs+ exp as Credit Analyst in Banking/ Leasing
 • Good Command of English

7 ชั่วโมงที่แล้ว

THB30k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Risk Management,
 • Risk analyst ,Market risk analyst
 • Credit Risk

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Credit Analyst
 • new graduate
 • Master Degree

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Master Degree in Finance, Economics
 • 1 year of experience in SME credit analyst
 • SME-M Credit Analyst

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Finance, Bankiing, Economics
 • At least one year experience in Credit Analysis
 • Good command of English both in written and spoken

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • To work with famous Japanese leasing company
 • To distribute experience & knowledge
 • Monitor economic situation and customer news

27-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ติดตามการใช้สินเชื่อของลูกค้า
 • ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา
 • บริหารการดำเนินงานของทีม Commission Base

26-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วิเคราะห์และตรวจเครดิตในภาพรวมธุรกิจของลูกค้า
 • จัดทำ CA เสนอขออนุมัติ
 • ช่วยเหลือและสนับสนุน RM

26-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ขยายและทำการตลาดเชิงรุกอย่างต่อเนื่อง
 • จัดทำ CA และขออนุมัติ
 • ดูแลและสอนงาน ARM

26-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Credit Underwriting, Underwriter
 • Credit Analyst, SME-Medium, SME-M
 • good command of English

26-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Review, consider, recommend loan application
 • Monitor, and feedback staff performance
 • Train, provide advice, guidance to staff

26-May-17

 

Applied
 • To ensure quality of the credit portfolio IC / CB
 • To instill strong credit culture
 • reporting of information relating to that portfoli

26-May-17

 

Applied
 • Analyze client financial statement
 • Experience in credit analyst(Leasing company)
 • Good command of English

26-May-17

 

Applied
 • Corporate Banking
 • Relationship Manager
 • Credit Analyst

26-May-17

 

Applied
 • Master degree in Finance, Economics, financial
 • Minimum 7 years experiences in life insurance
 • Good command of English

26-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จัดทำ ศึกษา วิเคราะห์ โครงการลงทุน
 • วางแผน และประสานงาน เพื่อจัดทำข้อมูลด้านการเงิน
 • วุฒิปริญญาตรี - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ (MBA)

26-May-17

 

Applied
 • Credit balance
 • Stock margin, equities, derivatives
 • KYC

26-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

CHIEF RISK OFFICER (CRO)

PRTR Recruitment & Outsourcing

กรุงเทพมหานคร

 • Master Degree in Finance, Economics
 • 3 years of experience in CRO position
 • Monitor and manage risk management

26-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ชอบความท้าทายในงานขาย
 • ประสบการณ์ 2-3 ปี การขาย Telesale, การตลาด
 • ประสบการณ์สินเชื่อธุรกิจ,ที่อยู่อาศัย

26-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Head of Direct Sales

Robert Walters Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Asset Management, Mutual Fund
 • Sales, Retail Banking
 • Consumer Banking

25-May-17

 

Applied
 • BTS Chong-nonsi, Bangkok
 • Monday - Friday (8:30 - 17:00)
 • New Graduates are also welcome.

25-May-17

 

Applied
 • Manager 50,000 - 80,000 THB
 • Monday - Friday (8:30 - 17:00)
 • At least 10 years experience in Credit Analyst in

25-May-17

 

Applied
 • รับวุฒิปวช-ป.ตรี มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ประกาศรับสมัครหลายตำแหน่งสนใจสอบถามได้ทันที
 • บริษัทกำลังเตรียมตัวเข้าตลาดหลักทรัพย์

25-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • รับวุฒิปวช-ป.ตรี มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ประกาศรับสมัครหลายตำแหน่งสนใจสอบถามได้ทันที
 • บริษัทกำลังเตรียมตัวเข้าตลาดหลักทรัพย์

25-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Internal Audit

Siam M&M Recruitment Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Leasing
 • Finance company
 • CPA license

25-May-17

 

Applied
 • Minimum of 3 years' experience in Risk Management
 • Investigation, Process Improvement or
 • in other comparable fields

25-May-17

 

Applied
 • 4 yrs exp. in Corporate Credit Underwriter/CA
 • Good command of English
 • Good analytic skill

25-May-17

 

Applied
 • Degree in Finance, an MBA is a plus
 • 3 years of experience that includes finance
 • Undertake financial modeling and market research

25-May-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์สินเชื่อโครงการขนาดใหญ่
 • ปริญญาตรีหรือโท MBA Finance Accounting Economic
 • มีทักษะในการพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี

24-May-17

 

Applied
 • Credit Analyst
 • CFA
 • Master Degree

24-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Credit Analyst
 • วิเคราะห์สินเชื่อ
 • สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์/สินเชื่อธุรกิจSME

24-May-17

 

Applied
 • Asset Management Executives
 • เพศหญิง-ชาย อายุ 21-30 ปี
 • สามารถรับผิดชอบงานเอกสารได้

24-May-17

THB16k - 20k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Credit Analyst
 • Credit Assessment
 • Collection

24-May-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีในสาขาการเงิน การธนาคาร บริหารธุรกิจ
 • ประสบการณ์ทำงานด้านการตลาดสินเชื่ออย่างน้อย 3 ปี
 • มีทักษะในการวิเคราะห์ธุรกิจการประเมินความเป็นไปได้

24-May-17

THB45k - 55k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ปริญญาตรี – โท สาขาบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ บัญชี
 • ประสบการณ์ในงานวิเคราะห์สินเชื่อที่อยู่อาศัย
 • มีความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์สินเชื่อ

23-May-17

 

Applied
 • Master’s in Finance, Accounting, Financial
 • 5 years of working experience in credit process
 • Fluent in both written and spoken in English

23-May-17

 

Applied
 • Master’s Degree in Business, Finance
 • High energetic and good team player
 • Able to build up relationship with clients

23-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor or Master in Business Fields of study
 • Working Experience <12 yrs, New Grads are welcome
 • มีบุคลิกภาพดี ชอบงานขายและงานวิเคราะห์

23-May-17

 

Applied

Relationship Manager (AVP-VP)

Robert Walters Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Relationship Management, Credit Analysis
 • Wholesales Banking
 • Corporate Banking

23-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Establishing and managing credit policy
 • Monitoring underwriting and portfolio credit
 • Ensuring business in compliance with regulations

23-May-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล