• ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาเศรษฐศาสตร์ สถิติ
  • วิเคราะห์ข้อมูล และประสบการณ์ด้านการขาย
  • มีความรู้ด้านสถิติ (Statistics)

24-Mar-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล