• ปริญญาตรีในสาขาบริหารธุรกิจ บัญชีสถิติ
  • มีทักษะทางด้านการคำนวณ คิดแบบตรรกะ
  • มีความสามารถในการจัดการกับข้อมูล

20-Feb-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล