• ค้นคว้าและรวบรวมข้อมูล ศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์โลก
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์
 • มีประสบการณ์การจัดทำงานวิจัย หรือ การวิเคราะห์

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • College Degree in Marketing/Statistics
 • Marketing Knowledge,Category Management
 • Good communication skills

17 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor in Business Administration or related
 • 0-3 Exp.in International coordinate / Admin fields
 • Good analytical skill / English skill (TOEIC>650)

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s degree or Master’s degree in BA
 • Good command of English
 • 5 years in business consulting

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

BUSINESS ANALYST (ACCOUTING)

PRTR Recruitment & Outsourcing

กรุงเทพมหานคร

 • Bachelor’s Degree in Accounting and Finance
 • At least 5 years’ experience in accounting
 • Good English communication skills

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • have experience in merger and acquisition
 • Fluent in English skill is desirable
 • Experience from notable international law firm

23 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Business Analyst - Mall

Argyll Scott Asia

กรุงเทพมหานคร

 • World's leading company
 • Competitive package
 • Part of a strong finance team

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor's Degree in Accounting, Finance, Accounts
 • 1-5 years’ experience in Oracle E-Business
 • Have to skill in Oracle EBS R12

23 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Business Analyst

Allianz Technology (Thailand) Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Gathering, clarifying and analyzing business
 • Clearly communicating software specifications
 • Providing detailed business and technical document

19-Jul-17

 

Applied
 • Customer Analytic
 • Data Analytic
 • Google Analytic

19-Jul-17

 

Applied

VP SENIOR DATA SCIENTIST

PRTR Recruitment & Outsourcing

กรุงเทพมหานคร

 • Previous experience within Data Analytics
 • Data Analysis and Data Mining knowledge
 • Bachelors or Masters degree in Maths, Statistics

19-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree or higher in IT, Computer science
 • Self-motivated and self-learning capability
 • Experienced in Financial market would be advantage

19-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

SAP SD Consultant

PTT Digital Solutions Company Limited

กรุงเทพมหานคร

 • Exp 1 yr up in SAP SD
 • Good English skill with TOEIC: 550 up
 • GPA at least 2.75

19-Jul-17

 

Applied

SAP FI Consultant

PTT Digital Solutions Company Limited

กรุงเทพมหานคร

 • Exp 1 yr up in SAP FI
 • Good English skill with TOEIC: 550 up
 • GPA at least 2.75

19-Jul-17

 

Applied
 • Advanced excel & database capabilities
 • Minimum of 8 years in human resources
 • Analyses information and applies judgment for MP

19-Jul-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree or above graduates in finance
 • Knowledgeable in programming skills.
 • Good command of written and spoken English

19-Jul-17

 

Applied

Senior Data Scientist

Parker Bridge Recruitment Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • academic background (Masters / PhD preferred)
 • research experience in quantitative roles
 • Knowledge of R programming or Python

19-Jul-17

 

Applied
 • Primary Intelligence
 • Quantitative Analysis
 • Project Management

19-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Minimum of a Bachelor degree in any related field.
 • Experience working with logistics service provider
 • Good command of English.

18-Jul-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree in any related field.
 • Good command of English.
 • Able to work flexible hours

18-Jul-17

 

Applied
 • financial analysis and performance reporting
 • managing PMM/LE/TDT/ASP planning cycles
 • 7 years working experience with MNC

18-Jul-17

 

Applied
 • degree with a concentration in real estate
 • 2+ years of professional experience working
 • Outstanding in creating complex financial

18-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Risk
 • Data Analysis
 • Business Analysis

18-Jul-17

 

Applied

ANALYSIS

Plasma Trading Recruitment Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • 3-5 years experienced
 • Good command of English
 • Basic kowledge in Business Analysis

18-Jul-17

 

Applied

Business Analyst (Insurance)

Augmentis (Thailand) Limited

กรุงเทพมหานคร

 • Insurance background
 • Location: Wireless road, Sintorn Tower
 • 5 days work week

17-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Software Sales
 • Solution Integration
 • Banking Solutions

17-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

SEO Specialist

Click2Biz Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Bachelor / Master Degree in Communication.
 • 2-5 years experienced in SEO Specialist.
 • Knowledge at HTML, CSS, Java script.

17-Jul-17

 

Applied
 • Degree in Computer Science, Software Engineering
 • Experience in Spring, Strut, Hibernate
 • Experience in HTML5, Web-Service, JSON

17-Jul-17

THB25k - 55k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Bachelor's Degree or higher in any related
 • 3 years' work experience in contact centre
 • Experience in Resource Planner and Analyst

16-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Analyze daily financial filter hits
 • Identify potential problem account
 • Help tracking monitoring action plan

15-Jul-17

 

Applied
 • Performance credit analyst
 • Conduct the in-depth industry study & analysis
 • Evaluate and identify risks and mitigations

15-Jul-17

 

Applied
 • Perform portfolio deep-dive in difference perspect
 • Leverage analytical framework and portfolio insigh
 • Identify patterns, trends in complicated data/info

15-Jul-17

 

Applied

Data Management

Skillpower Services (Thailand) Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • 5 years in data analysis, data visualization
 • Bachelor of statistics, economic, business
 • SAS and Excel, Good in English

14-Jul-17

 

Applied
 • ERP, SCM, EAM, Data Science, Machine Learning
 • 5 full-cycle projects, Business Analyst, SA
 • mobile office

14-Jul-17

THB55k - 90k /เดือน

Applied
 • Research and analysis on debt securities
 • Report current and trend
 • rovide data for internal credit scoring

14-Jul-17

 

Applied
 • Bachelor or Master Degree’s in MIS, Statistic
 • 2-3 years experiences in customer relationship
 • Good analytical and data management skills

14-Jul-17

 

Applied
 • Overall of accounting and finance activities
 • Thai Nationality only, CPA is preferred
 • Bachelor Degree in Finance or Accounting

14-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experience in Operations Improvement
 • Project management with strong consultancy skills
 • Good analytical & communication skills

14-Jul-17

 

Applied
 • Bachelor or Master’s Degree
 • At least 3-5 years of experience
 • Have advance MS Excel and PowerPoint skills

14-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor degree or higher in Accounting.
 • Experiences in Accounting and/or Auditing
 • Excellent command of English language

14-Jul-17

 

Applied
 • Data Analysis and Support
 • Forecasting, Monitoring and Review
 • IT System Development Support

14-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Business Management Manager

Fame Placement Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • 7 year’s relevant experience
 • MBA or equivalent experience
 • Ability to build strong business relationships

14-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • System Analyst
 • Programmer (JAVA)
 • Java Programmer

14-Jul-17

 

Applied
 • Strong excel (VLOOKUP/IF/PIVOT)
 • C&B projects, data analysis
 • Good command of English.

14-Jul-17

 

Applied
 • 5-8 years systems analysis or design experience
 • Collect & analyse data and specify client business
 • Advises on the planning in the related areas

14-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Manage the development of strategic customer
 • To manage the development of customer
 • Manage the development of business analysis

13-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Head of Seller Support

Lazada Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Manage 3 teams, content, Seller
 • Initiate and drive strategic initiatives
 • Lead, coach, monitor team performance

12-Jul-17

 

Applied

SEO Specialist

Foody Media Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Experience with bid management tools
 • Solid understanding of performance marketing
 • Execute tests, collect and analyze data and result

11-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล