• ปริญญาตรีและปริญญาโท ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 3 - 5 ปี ในสายงานที่เกี่ยวข้อง
 • เพศชาย / หญิง อายุ 27 ปีขึ้นไป

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Opportunity to utilize your Japanese skill
 • Utilize your knowledge and skill to support
 • Fresh Graduate and Candidates

17 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experience in Cost Planning or related field
 • English (Toeic 550 up) and Japanese (N2) is must
 • Big Bonus & Good Benefits !!

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 2 year experience in Pricing / Marketing.
 • Able to work odd hours occasionally to perform QA.
 • Develop and implement year-round pricing activitie

17 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • monthly management report
 • analyze variance against budget
 • TM1, SAP and advanced MS Excel

24-Feb-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • Bachelor’s degree in Business Administration
 • 1-3 years of professional experience in sales
 • Strong data base management and data analysis

24-Feb-17

 

Applied
 • Male / Female, age between 25-35 years
 • Degree or higher Degree in Business Computer
 • 5 years of Experiences in system analyst

24-Feb-17

 

Applied
 • Male/Female, age 25-32 year old.
 • Graduated Bachelor or Master degree in Statistic.
 • At least 2 year in Marketing research.

24-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Master’s Degree in Economics or Financial
 • Good command of English
 • At least 3 years’ experience

24-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Thai nationality, age between 21-29 years old
 • Excellent English - both spoken and written
 • Participate project meetings with clients

24-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Thai nationality, age between 25-39 years old
 • Master’s Degree in Science/Business/Marketing
 • Experience ideally more than 3 years

24-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s degree or higher with in Accounting
 • Provide data integration, including data mapping
 • Above-average oral and written communication skill

24-Feb-17

 

Applied
 • Experienced 3-5 years in strategic planning
 • Assist to develop corporate strategy
 • Manage and monitor overall strategic project

24-Feb-17

 

Applied
 • degree in Business Admin, Insurance, Mathematics
 • Strong analytical skills, knowledge of statistics
 • Experiences regarding data models, database design

24-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Gathering Business Requirement
 • Crate BRD and Technical requirement document
 • Co-ordinate with Regional/Multinational team.

24-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

SAP FI Consultant

PTT ICT Solutions Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Exp 1 yr up in SAP FI
 • Good English skill with TOEIC: 550 up
 • GPA at least 2.75

24-Feb-17

 

Applied

SAP SD Consultant

PTT ICT Solutions Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Exp 1 yr up in SAP SD
 • Good English skill with TOEIC: 550 up
 • GPA at least 2.75

24-Feb-17

 

Applied

Business Analyst

IDEABOY RECRUITMENT CO., LTD.

กรุงเทพมหานคร

 • Male/Female, Thai Nationality.
 • At least 2-3 years of experience
 • Good interpersonal skills and service mind

24-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วิเคราะห์ข้อมูลผลการดำเนินงานของบริษัทด้านต่างๆ
 • จัดทำรายงาน Presentation นำเสนอผู้บริหาร
 • จัดทำแผนงาน&งบประมาณ

24-Feb-17

 

Applied
 • Support necessary in delivery of several projects
 • Project management, resourece planning
 • Expose to various clients in different industries

24-Feb-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Information System
 • Experience with at least 3 years in ERP
 • Good communication and interpersonal skills

24-Feb-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้องขึ้นไป
 • ประสานงานการจัดเวทีเผยแพร่
 • สำรวจ/เก็บ/วิเคราะห์ข้อมูลพื้นที่และชุมชน

24-Feb-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไปทางด้านสถิติ คณิตศาสตร์ประกันภัย
 • ประสบการณ์ในการคำนวณอัตราเบี้ยประกันภัย
 • มีความรู้ทางด้านสถิติ และใช้ Excel ได้เป็นอย่างดี

24-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • The world's leading telecommunications companies.
 • Open to candidates with expertise in data analysis
 • Build a rich and rewarding career.

24-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Data Mining and Portfolio Management Background
 • 5 years experience in data management
 • Analytic skill and SAS program experience

24-Feb-17

 

Applied
 • 8 yrs’ experience in financial planning & analysis
 • Degree or Master Degree in Accounting, Finance
 • Monthly Financial Report & Analysis

24-Feb-17

 

Applied
 • THAI Nationality only
 • FEMALE aged 25-40 years old
 • Fluent in THAI and ENGLISH Communication is a must

24-Feb-17

 

Applied
 • Thai nationality
 • Master's degree or Higher in any related field
 • Experienced in Business Development

24-Feb-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ การบัญชี การเงิน
 • มีความรู้หรือผ่านการอบรมการใช้เครื่องมือ
 • มีความสามารถในการใช้โปรแกรม SAS, SQL

24-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Good command of written and spoken English
 • Bachelor's Degree in Engineering, Computer Science
 • 5 years experience in SAP implementation

24-Feb-17

THB55k - 120k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Manage & implement local sales tactics
 • Management of direct go to market plans
 • Share findings on market trends

24-Feb-17

 

Applied
 • Business Administration, Engineering
 • Proven working experience in data analyst
 • Acquires data from various sources

24-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Fluent in English
 • Logical thinking and strong problem solving skills
 • Flexible with time

24-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s Degree in supply chain or others
 • 1-5 years experience in planning
 • English & Computer literacy

24-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • At least 3 years experience in credit evaluation
 • Good interpersonal, communication and analytical
 • Sound knowledge of credit risks

24-Feb-17

 

Applied
 • Data Analysis
 • Channel Performance Marketing
 • Marketing Strategy

24-Feb-17

 

Applied

Business Analyst

Siam Winery

ดอนเมือง

 • Bachelor degree in finance, economic
 • Minimum 2-3 years experienced in planning
 • Good communication skills and command of English

24-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Master’s degree in Accounting, Finance
 • 5 yeras years of experience in Financial Analyst
 • Strong academic background

24-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาสารสนเทศ
 • ประสบการณ์ตรงในสายงานไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • จัดทำ ปรับปรุงแก้ไข วิเคราะห์ รายงาน สรุป

24-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ25-40ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี, มีประสบการณ์ 1 - 3 ปี
 • วิเคราะห์ข้อมูลทองคำ, นำเสนอใน websit บริษัท

24-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • BA in Management, International Business
 • Critical thinking and Logical Reasoning
 • Good interpersonal/communication skills

24-Feb-17

 

Applied
 • 2 years experience in Business Analyst
 • Bachelor/Master Degree in MIS, Industrial Engineer
 • Experience in software business

24-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • degree or higher in Finance, Accounting
 • 3-5 years of experience in financial
 • Experience in FMCG, Retailing, Telecom

24-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Data Collection
 • Update information to internal systems
 • German Speaking

24-Feb-17

 

Applied
 • 5 years of working experience in market research
 • Excellent knowledge of SPSS, SAS, Excel
 • Good command in English

24-Feb-17

 

Applied
 • Business Analyst
 • Experience in
 • Banking Industry

24-Feb-17

 

Applied
 • Degree / Master’s Degree in Business Admin
 • Fluent English communication is preferable
 • Process data and product reports and charts

24-Feb-17

 

Applied
 • work flow
 • work Instruction
 • มีความรู้ด้านบัญชีตรวจสอบ

24-Feb-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี /ปริญญาโทสาขา สถิติ สถิติประยุกต์
 • มีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านสถิติ
 • มีความสามารถในการใช้งาน Ms office

24-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Trade Finance Documentation Officer

KASIKORNBANK (KBank)

กรุงเทพมหานคร

 • Bachelor's Degree in any fieds
 • New graduate are welcome
 • Working area : Asoke or Chaengwatthana

24-Feb-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล