• จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของศูนย์กระจายสินค้า
  • บันทึกค่าใช้จ่ายต่าง ๆลงในงบการเงิน P&L Statement
  • มีส่วนรววมในการจัดทำงบประมาณประจำปี

24-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • Thai nationality, aged 30-45 years old
  • Bachelor’s degree in the Accounting or Financial
  • 6 years of experience at the management level

23-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • 4-5years of relevant working experience
  • Degree in Accountancy or its equivalents.
  • Good in English

22-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล