• Accounting, Finance, Marketing
  • 4 years direct experience in lending or experience
  • Lending and financial statement knowledge

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • At least Bachelor Degree in Accounting / Finance
  • At least 5 years in accounting / financial
  • Able to leader team and good communication

18-Jan-17

 

Applied
  • ปริญญาตรี (สาขาการบัญชี) ขึ้นไป
  • จัดทำรายงานวิเคราะห์งบการเงินของบริษัทฯ
  • จัดทำรายงานวิเคราะห์ผลตอบแทนการลงทุน

16-Jan-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล