• 3 years experience in finance and accounting.
 • financial and analytical field is preferred
 • High level of English proficiency

21-Apr-17

 

Applied
 • Bachelor/Master’s degree IT and relating fields
 • Experience in IT, Banking, and etc is preferable
 • Experience in banking or finance business

19-Apr-17

 

Applied
 • Experience Finance in banking
 • Corporate finance and Finance Analyst
 • Strong analytical skill and good business acumen

19-Apr-17

 

Applied
 • Bachelor/Master degree in Finance, Mathematics, IT
 • Experience in Banking, Finance, IT is preferrable
 • Be able to deliver IT and Business solutions

19-Apr-17

 

Applied
 • วุฒิป.ตรี-ป.โท สาขาบัญชี,การเงินหรือเศรษฐศาสตร์
 • เพศ ชาย / หญิง อายุ 24-35 ปี ขึ้นไป
 • มีทักษะทางคอมพิวเตอร์ Ms.Office ได้เป็นอย่างดี

17-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล