CFO (chief financial officer)

JMAX RECRUITMENT CO., LTD.

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

  • Report directly to the CEO
  • Work with large and stable company
  • Manage the financial and accounting activities

26-Jul-17

มากกว่า THB160k /เดือน

Applied

Business Development Officer

Inteqc Feed Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

  • Male or Female Age 25 – 30 years old
  • degree in Finance, Economics, Accounting
  • 2-3 years’ work experience

26-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Finance Manager

Venz Industrial Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

  • จบการศึกษาปริญญาตรี / โท สาขาการบัญชี การเงิน
  • ประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการบัญชีและการเงิน
  • ประสบการณ์ทำงานกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมเครื่องจักร

21-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล