• hai nationality, aged over 30 years old
 • degree or higher in Accounting, Finance, Economics
 • 5 years’ experience in Financial Management

20-Jan-17

 

Applied
 • ชาย/ หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาการเงิน
 • วางแผนการเงิน ควบคุมดูแลการเงิน

20-Jan-17

 

Applied
 • Degree in Finance or Accounting or related fields
 • Experience:2-3 years in Financial Analyst
 • Good command in both spoken and written.

19-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor/Master’s degree in Finance, Mathematics
 • Experience in Banking, Finance
 • Knowledge in banking products e.g. CRM

18-Jan-17

 

Applied
 • วุฒิป.ตรี-ป.โท สาขาบัญชี,การเงินหรือเศรษฐศาสตร์
 • เพศ ชาย / หญิง อายุ 24-35 ปี ขึ้นไป
 • มีทักษะทางคอมพิวเตอร์ Ms.Office ได้เป็นอย่างดี

17-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล