• Business Partner to BLM Asia Pacific - analytical
 • Solid experience in Finance and Business Control
 • Good English - regular travel in the region

24-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี บัญชี, การเงิน
 • ประสบการณ์ 7 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ Management 3 ปีขึ้นไป

22-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี บัญชี, การเงิน
 • ประสบการณ์ 7 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ Management 3 ปีขึ้นไป

22-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี บัญชี, การเงิน
 • ประสบการณ์ 7 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ Management 3 ปีขึ้นไป

22-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล