• 10 years’ experience in Accounting
  • Understanding and knowledge of internal controls
  • Degree in Accounting (Master degree in Accounting

20-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • ปริญญาตรี บัญชี, การเงิน
  • ประสบการณ์ตรงจากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์อย่างน้อย 3ปี
  • ประสบการณ์ Management 3 ปีขึ้นไป

20-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล