Service Engineer (FA)

Vega Automation (2000) Co., Ltd.

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • เพศ ชาย อายุ 20 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิ ปวส. - ป.ตรี สาขาไฟฟ้า /อิเลคทรอนิค
 • มีความอดทน , ขยัน , ตั้งใจสูง , ซื่อสัตย์

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วางระบบงาน Maintenance ทั้งระบบ
 • ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้า/เครื่องกล
 • ประสบการณ์ด้านซ่อมบำรุง 5 ปี ขึ้นไป

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Source and request for quotation
 • Define sourcing strategy and allocation
 • Co-operation in new part approval with team

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Product Design Engineer

Thai Toshiba Lighting Co., Ltd.

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • Male, Female Age 25-28 years old
 • Bachelor degree in Electrical/Electronic Engineer
 • Good command of English

16 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Product Engineer (Rangsit Plant)

Team Precision Public Company Limited

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • Male or Female age 21-30 years old
 • Degree in Electrical, Electronics Engineering
 • 0-3 years of experience in process engineer

18 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

Electrical Engineer/วิศวกรไฟฟ้า

JAC AYUTTHAYA

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • Thai nationality, Male or Female
 • Age between 30 - 40 years old
 • degree or higher in Electrical of Engineering

27-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Assistant Manager/รองผู้จัดการ

JAC AYUTTHAYA

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • Male, Age 40 – 47 years, Thai Nationality
 • Degree in Engineering, Mechanical or Electrical
 • 10 years’ experience in maintenance function

27-Apr-17

 

Applied
 • Thai nationality, Male or Female, at 30 to 35
 • Degree in Mechanical, Electrical,Electromechanical
 • Experience Switchboard/Switchgear over 8 years

27-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Design Engineer/วิศวกรออกแบบ

JAC AYUTTHAYA

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • Design
 • Air conditioner
 • Electrical Engineer

27-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's Degree in Electronic Engineering
 • Male, 27 – 35 years old
 • Minimum 3 year experiences

27-Apr-17

THB25k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Construction and Security Management
 • 10 years minimum experience from Community Mall
 • Shopping Mall or Retail Business Background

27-Apr-17

THB55k - 70k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied

Supervisor

MEGA Planet Co., Ltd.

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • เพศชาย
 • อายุ 18-28 ปี
 • มีทักษะฝีมือช่างกลเบื้องต้น

26-Apr-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 20 - 40 ปี
 • ควบคุมและดูแลอะไหล่และทรัพย์สินของบริษัท
 • บริการซ่อม ติดตั้ง อุปกรณ์ Cold Drink ในตลาด

26-Apr-17

 

Applied

PROCUREMENT ENGINEER

JAC AYUTTHAYA

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • degree in Mechanical, Mechatronic, Electrical
 • experience 1-3 year in Purchase Engineer
 • Competent knowledge of English & Computer

26-Apr-17

THB20k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Electronics, Mechanical Engineering field
 • Product Eng., Design Eng. Automation Eng. Test Eng
 • 2-10 yrs, New Grad. are welcome

26-Apr-17

 

Applied
 • Procure equipment to meet budget
 • Source equipment and services suppliers
 • Liaise with Overseas offices

26-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จัดซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์งานโยธา วัสดุก่อสร้าง
 • มีประสบการณ์ด้านงานจัดซื้อจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • เพศชาย / หญิง วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา

26-Apr-17

THB16k - 25k /เดือน

Applied

SALES ENGINEER

BUNTANAPHAN ELECTRIC CO., LTD.

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • ริญญาตรีขึ้นไป วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า
 • คยผ่านงานด้านฝ่ายขาย ในส่วนของงานโปรเจค
 • มีรถยนต์ส่วนตัว สามารถนำมาใช้ปฏิบัติงานได้

26-Apr-17

 

Applied
 • Source and request for quotation
 • Develop sourcing strategy and allocation
 • Evaluate supplier core compentencies

25-Apr-17

 

Applied

Design Engineer

Toshiba Carrier (Thailand) Co., Ltd.

เมืองปทุมธานี

 • Male or female age 22-25 years
 • Experience in the product development / R&D
 • Good command in English

25-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Leader in New model introduction
 • Analyst design and improve product quality defect
 • 2-8 year experience, New Graduation are welcome

25-Apr-17

 

Applied

Mechanical Engineer

B.Grimm

เมืองปทุมธานี

 • เพศชาย วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านบำรุงรักษา
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านโรงไฟฟ้า, โรงกลั่น

25-Apr-17

 

Applied

Electrical Engineer

B.Grimm

เมืองปทุมธานี

 • เพศชาย วุฒิ ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านระบบไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านโรงไฟฟ้า, โรงกลั่น

25-Apr-17

 

Applied

Operation Section Manager

B.Grimm

เมืองปทุมธานี

 • เพศชาย วุฒิ ปวส. หรือ ปริญญาตรีสาขา ไฟฟ้า
 • อายุ 30 ปี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์จากตำแหน่ง Operations Section Manager

25-Apr-17

 

Applied
 • Part Quality Engineer, Supplier Quality Engineer,
 • Customer Quality Engineer,QA Engineer, RF Engineer
 • CQE, QA, ESD, PQE, SQE, In-Process Quaity Engineer

25-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีด้านวิศวกรรมไฟฟ้า
 • อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

25-Apr-17

THB16k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ปริญญาตรี สาขา เครื่องกล
 • เพศ ชาย /อายุ 27-35 ปี
 • เป็นคนสัญชาติไทย , สามารถใช้ภาษาอังกฤษ

25-Apr-17

 

Applied
 • Manager, Management Level,
 • Production, Manufacturing
 • Electronics, Mechanical Engineer

25-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จบ ป.ตรี วิศวกรรมสาขาไฟฟ้า
 • สามารถทำงานต่างจังหวัดได้
 • มีใบ กว. จะพิจารณาเป็นพิเศษ

24-Apr-17

THB16k - 30k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Quality engineer, customer side, mobile, molding
 • Report to QE Manager, dotted line to QE Director
 • Mechanical and Electrical Engineering graduated

24-Apr-17

THB45k - 55k /เดือน

Applied

Assembly Engineer

Toshiba Carrier (Thailand) Co., Ltd.

เมืองปทุมธานี

 • Bachelor's degree in Electronic, Electrical
 • Design assembly process and standard work.
 • Documentation of ISO, ACE, 5S+Kaizen of section.

21-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล