• ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกลหรือไฟฟ้า
  • มีประสบการณ์การทำงานด้านซ่อมบำรุง
  • ควบคุมดูแลงานซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน

17-Feb-17

 

Applied
  • ดูแลระบบไฟฟ้าโรงงาน
  • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
  • วุฒิการศึกษา ปวส.ไฟฟ้า

17-Feb-17

 

Applied
  • AGE : 24 – 28 YEAR OLDS •SEX : MALE
  • HOME TOWN:NORTH-EASTERN REGION
  • EXPERIENCE:WILL BE ADVANTAGED

16-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล