• เพศชาย
 • ปริญญาตรี วิศวกรรม สาขาไฟฟ้า
 • ประสบการณ์ 3 – 5 ปี

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย อายุ ไม่เกิน30 ปี
 • ปวช.,ปวส. สาขาอิเลคทรอนิกส์, ไฟฟ้า
 • มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับงานช่าง

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Female age 25-30,Bachelor in Engineering
 • Some exp in Technical Sales, Technical Support
 • 20,000- 25,000 THB + OT + Provident Fund

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male, Thai Nationality, Age 25-35
 • Bachelor Degree in Electrical Engineer
 • Good command of English

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bonus 4-6 mnths, Medical Ins, PVD Fund, Transport
 • Robotic, Machine and Equipment Mfg. Company
 • Fresh graduates are welcome

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • Bonus 4-6 mnths, Transport Allow, Medical Ins, PVD
 • Robotic, Machine and Equipment Mfg. Company
 • At least 1 yr. of exp. in Sales Engineer

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • สอนวิธีการใช้งานให้กับลูกค้า
 • เพศชายอายุไม่เกิน 30 ปี
 • ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรม สาขา ไฟฟ้า โทรคมนาคม

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ให้คำปรึกษาในระบบ cctv กับลูกค้า
 • เพศชายอายุไม่เกิน 30 ปี
 • ปริญญาตรี วิศวกรรม สาขา อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Development Engineer

D SUBSIN HOLDING CO., LTD.

กรุงเทพมหานคร

 • เพศชายอายุไม่เกิน 30 ปี
 • ปริญญาตรีวิศวกรรม สาขา อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์
 • มีความรู้เรื่องระบบ Network ,Cloud

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Ddegree in in Electrical, Electronics
 • Setup and prepare for seminars and tradeshows
 • Good command of English

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male/ Female age 27-35,Bachelor in Electronics
 • Some exp in Technical Sales, Technical Support
 • 23,000- 35,000 THB + OT + Provident Fund

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Application Engineer with 0-2 years experience
 • GPA 3.5/Electronic or Mechatronics Engineering
 • Strong computer and software programming skills

3 ชั่วโมงที่แล้ว

THB30k - 35k /เดือน

Applied
 • Male/Female
 • Bachelor's degree of Engineering
 • 8+ years of experience in Procurement

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

วิศวกร

Future Engineering Consultants Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • ไม่จำกัดอายุ ไม่จำกัดเพศ
 • จบระดับปริญญาตรีขึ้นไป คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Instrument , Electronic
 • 2-3 years experience in Installation, Repair, Cali
 • Self motivated, energetic and enthusiastic charact

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male or female, aged not over 30 years old.
 • Bachelor’s degree in in Electrical, Electronics
 • Good command of English.

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Electronics Engineer
 • 0-2 years experience sales representative
 • Knowledge in electronics product car audio

3 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 30k /เดือน

Applied
 • Electronic and Electro-Mechanical Engineering
 • Knowledge of Nuclear Engineering is preferable
 • Good command of English

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Mechanical and Electrical
 • Data Center
 • Project Management

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

SERVICE ENGINEER

PRTR Recruitment and Outsourcing Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Degree of Engineering
 • 5 years’ experience in machine servicing
 • Able to travel and work extended hours

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male age 25-35, Bachelor in Electrical Engineer
 • 3-5 years exp Technical Support ,Automation
 • 25,000 - 35,000 THB + OT + Provident Fund + Bonus

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย อายุไม่ตำกว่า 25 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาไฟฟ้า / เครื่องกล
 • สามารถเขียน หรืออ่านแบบไฟฟ้าได้ดี

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านการซ่อมบำรุงระบบสาธารณูปโภค
 • มีความซื่อสัตย์, รักในงานบริการ, มีมนุษยสัมพันธ์ดี
 • สามารถทำงานเป็นกะได้

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

PRODUCT MARKETING MANAGER

PRTR Executive Recruitment

กรุงเทพมหานคร

 • Bachelor’s degree in Electronics Engineering
 • Experience inaccess control system, building
 • Good command of English

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

System Assurance Coordinator

Fircroft (Thailand) Limited

กรุงเทพมหานคร

 • RAMS Coordinator
 • 2 years of experience in related
 • Good knowledge in EN 50126, EN 50128, IEC 61508

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Quality & HSE Engineer

Prysmian Group

ห้วยขวาง

 • Minimum Degree in Engineering
 • Knowledge in manufacturing management
 • Good leadership and people management skills

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree in Electronic Engineering
 • minimum 2 years' of related experience
 • Able to communicate fluently in English

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree in Electronic Engineering
 • Good command in communication English
 • Proficient in computer hardware and software

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 2-4 years’ experience required
 • Knowledge of High-medium voltage technology
 • Knowledge of digital protection relays, PLC S7

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Sales Engineer

Delta Electronics, Inc.

กรุงเทพมหานคร

 • Chinese or English is a must to liaise w/ collages
 • 14-months fixed salary & performance bonus
 • Overseas sales training twice a year

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วิศวกรการขาย
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี ขึ้นไป ในการขายสินค้า
 • มีทัศนะคติในการขาย และการบริหาร

18-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Sale and Fire System and smoke and distributors
 • existing , Channels , Sales ,Strategy , reports
 • M and E activities and Fire Segment Consultant

18-Jan-17

 

Applied
 • Male / Female 25-33 / Bachelor in Engineering
 • Exp.as Technical Support Engineer, LED & Lighting
 • 30,000 - 35,000 + Gasoline + Bonus

18-Jan-17

 

Applied
 • Regional Position
 • Golden Opportunity
 • Urgent Position

18-Jan-17

 

Applied
 • วุฒิ ปวส.- ปริญญาตรี สาขาโยธา ,ก่อสร้าง , ไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์ ด้านงานก่อสร้าง งานไฟฟ้า อาคาร
 • สามารถทำงาน 6 วันได้ และปฎิบัติงานประจำโครงการบ้าน

18-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Draftsman M&E

Syntec Construction Public Company Limited

กรุงเทพมหานคร

 • เขียนแบบ งานระบบ
 • ตรวจสอบเพื่อความสอดคล้องของการติดตั้ง งานระบบ
 • ติดต่อสั่งซื้อ ประมาณราคา งานระบบ ฯลฯ

18-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Project Execution
 • Electrical Engineering
 • Project Management

18-Jan-17

 

Applied
 • Male/ Female age 22-30,Bachelor in Engineering
 • Some exp in Technical Sales, Technical Support
 • 20,000- 35,000 THB + OT + Provident Fund

18-Jan-17

 

Applied
 • Electrical/Mechanical/Mechatronics Engineer
 • At least 1 years experiences in project management
 • Fair English communication

18-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Develop new markets and maintain with customers
 • Good English, 1-3 years of experiences
 • Good personality and presentation skills,

18-Jan-17

THB16k - 30k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • 13months' salary
 • Oversea training
 • Minimum 14 days annual leave

18-Jan-17

 

Applied

Engineering Manager

Siam M&M Recruitment Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Electrical and Electronic Products
 • FTK/TK, plants, factory
 • GIS/AIS substations

18-Jan-17

 

Applied
 • Degree in Electrical Engineering, Mechatronic
 • 3-5 years in Service, project execution
 • Skillful in electrical works, PLC control / design

18-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า / วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับหนึ่ง
 • ถ้าได้ภาษาญี่ปุ่นจะพิจารณาเป็นพิเศษ

18-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male aged over 30 years
 • 5-15 years experience Mechanical Engineer
 • Able to use Auto CAD

18-Jan-17

 

Applied
 • เพศชาย
 • อายุ 24 ปีขึ้นไป
 • สามารถขับรถยนต์ได้

18-Jan-17

 

Applied
 • เพศชาย
 • อายุ 24 - 35 ปี
 • สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้

18-Jan-17

 

Applied
 • Degree in Electronics, Telecommunication
 • Experience in Transportation Railway project
 • Strong background of telecommunication

18-Jan-17

 

Applied
 • An opportunity to work with a big, stable
 • An opportunity to utilize your skills
 • An opportunity to work for a challenging

18-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Electronic Section Manager

IDEABOY RECRUITMENT CO., LTD.

กรุงเทพมหานคร

 • Bachelor degree in Electronic Engineering
 • Age 35 -45 years Fluent in English, Japanese
 • 10 years in Electronic manufacturing

17-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล