• สามารถดูแลซ่อมแซม ไฟฟ้า แอร์ ประปา
  • เพศชาย
  • ขยันอดทน สู้งาน

25-May-17

 

Applied
  • ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
  • ปวช. ขึ้นไป สาขาไฟฟ้าหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • เพศชาย อายุ 20 - 35 ปี , มีประสบการณ์ด้านไฟฟ้า

23-May-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล