• Men only
 • Can work well under presure
 • Can do O.T. , holiday working

28-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Available to work at site
 • Can do O.T. , holiday working
 • Auto Cad program professional will be consider

28-Mar-17

 

Applied
 • เพศหญิงเท่านั้น อายุไม่เกิน 28 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
 • ควบคุมการผลิตให้เป็นไปตามแผน

27-Mar-17

 

Applied
 • งานบริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า
 • 20 - 35 ปีขึ้นไป
 • มีทักษะในการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน

24-Mar-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล