• ดูแลระบบไฟฟ้า ระบบ Instrument, PIMS
  • เพศชาย อายุ 28-40 ปี
  • ปริญญาตรี ด้านไฟฟ้า Instrument

17-Jan-17

 

Applied
  • เพศ ชาย อายุ 24 ปี ขึ้นไป
  • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า
  • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ คิดคำนวณ งานวิศวกรได้

16-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล