• ออกแบบผลิตภัณฑ์ ติดต่อประสานงาน
 • วุฒิ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาอุตสาหกรรม
 • มีประสบการณ์ในการออกแบบ

23-Mar-17

 

Applied
 • Bachelor degree in Electronics, Electrical
 • Good English communication
 • Able to work in Lumphun province

22-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's degree in Engineering in Electronics.
 • Can communicate in English.
 • Able to work in Lamphun province.

22-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor Degree In Electrical Or Electronic
 • The Candidate Must Have More Than 3-5 Years
 • Strong Practical Electrical Design / Test Skills

22-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male or Female, no age limit
 • degree in Electrical, Electronics any related
 • 0-10 years working experience maintenance

20-Mar-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขา เครื่องกล/ไฟฟ้า/อุตสาหการ/พลังงาน
 • มีทักษะด้านการวิเคราะห์และแก้ปัญหาได้เป็นอย่างดี
 • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ พูด อ่าน เขียนได้เป็นอย่างดี

20-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male or Female, no age limit
 • degree in Electrical, Mechanical, Industrial
 • 0-10 years working experience in a manufacturing

17-Mar-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล