• Thai nationality, Male or Female, at 30 to 35
 • Degree in Mechanical, Electrical,Electromechanical
 • Experience Switchboard/Switchgear over 8 years

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Design Engineer/วิศวกรออกแบบ

JAC AYUTTHAYA

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • Design
 • Air conditioner
 • Electrical Engineer

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Electrical Engineer/วิศวกรไฟฟ้า

JAC AYUTTHAYA

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • Thai nationality, Male or Female
 • Age between 30 - 40 years old
 • degree or higher in Electrical of Engineering

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Assistant Manager/รองผู้จัดการ

JAC AYUTTHAYA

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • Male, Age 40 – 47 years, Thai Nationality
 • Degree in Engineering, Mechanical or Electrical
 • 10 years’ experience in maintenance function

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Production Manager

Personnel Consultant Manpower (Thailand) Co., Ltd.

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • Bachelor’s degree in Electrical Engineer
 • 5 years' experience in Management Level
 • Good command of English

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 8 years’ experience in manufacturing
 • Degree or higher in Mechanical Engineering
 • Good command of written and spoken English

20-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Developing complex functional tests
 • Male or female, aged 28-35 years old
 • Degree in Electrical Engineering, Computer Science

20-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ ชาย อายุ 28ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์5ปีขึ้นไป

20-Feb-17

 

Applied
 • เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 20 - 29
 • งานท่อน้ำทิ้งภายนอกอาคาร
 • งานถังบำบัด,ถังน้ำดี

18-Feb-17

 

Applied
 • เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 20 - 29
 • งานท่อน้ำทิ้งภายนอกอาคาร
 • งานถังบำบัด,ถังน้ำดี

18-Feb-17

 

Applied

PM & Part Management Manager (Maintenance Manager)

ThaiNamthip Limited

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า, เครื่องกล
 • มีประสบการณ์ด้านการผลิตหรือซ่อมบำรุงโรงงาน 8ปี
 • บริหารจัดการระบบการซ่อมบำรุงเครื่องจักร

17-Feb-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี - ปริญญาโทคณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์ในการทำงานในระดับบริหาร 15 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ด้านการกำหนดกลยุทธ์การบริหารต้นทุน

17-Feb-17

 

Applied
 • 5-8 years experience in PLC of Switchboard
 • Male or Female, Thai Nationality, 25-45 years old
 • Have both knowledge of electrical and mechanical

16-Feb-17

 

Applied

Field Engineer PT17020103

PA & CA Recruitment Co., Ltd.

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • Bachelor's degree in Electrical Engineering
 • Direct sales to the important clients
 • Have business trip to overseas, Need own car

16-Feb-17

 

Applied
 • Design
 • Engineer
 • Electrical

16-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Product Engineer (Rangsit Plant)

Team Precision Public Company Limited

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • Male or Female age 21-30 years old
 • Degree in Electrical, Electronics Engineering
 • 0-3 years of experience in process engineer

15-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male or Female,age 27-35 years old
 • degree in Mechanical,Electrical,Electronics
 • 3-5 years relative experience in sourcing

15-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Electrical Engineer 1 position

Riken (Thailand) Co., Ltd.

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • Thai nationality
 • Bachelor Degree in Electrical Engineering
 • Good command in English

15-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Quality engineer, customer side, mobile, molding
 • Report to QE Manager, dotted line to QE Director
 • Mechanical and Electrical Engineering graduated

15-Feb-17

THB45k - 55k /เดือน

Applied

Electrical Engineering Manager

Chai Machinery Supply Co., Ltd.

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • เพศชาย/ หญิง , อายุ 36 – 50ปี
 • ป.ตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วศ.บ)
 • ประสบการณ์จำนวนไม่ต่ากว่า 5 ปี

14-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล