• ซ่อมบำรุงและดูแลรักษาเครื่องจักร
  • ชาย อายุ 21 ปีขึ้นไป มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง
  • ประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือสูงกว่า สาขาไฟฟ้า

21-Jul-17

 

Applied

Electrician / ช่างไฟฟ้า

JOVI RUBBER (THAILAND) CO., LTD.

ภาคใต้จังหวัดอื่น

  • ซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า
  • ชาย อายุ 21 ปีขึ้นไป มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง
  • ประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือสูงกว่า สาขาไฟฟ้า

21-Jul-17

 

Applied
  • Experienced in electrical maintenance
  • Managing and solving of system breakdowns IE
  • Have Driving License and own car.

20-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล