• วุฒิ ปวส. หรือปริญญาตรี สาขาเครื่องมือวัด
 • เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์สอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ดูแลซ่อมบำรุงเครื่องจักรในขบวนการผลิต PLC
 • วุฒิ ปวส.- ปริญญาตรี ด้านไฟฟ้าและไฟฟ้า
 • สามารถทำงานภายใต้ภาวะแรงกดดันได้ดี

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 21 - 35 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านงานซ่อมเครื่องชั่งน้ำหนัก
 • สอบเทียบเครื่องชั่งน้ำหนัก,งานซ่อมเครื่องชั่ง

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Managing manpower to support utilities & facility
 • Managing preventive & corrective maintenance
 • Degree or higher of Mechanical, Electrical

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 3-5 years’ experience in industrial supplies
 • Degree in any Mechanical / Electrical Engineering
 • Strong communication, organizational skills

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • 5 years experience in electronics development
 • Bachelor degree (or higher) in Electronic Eng
 • Good English

12 ชั่วโมงที่แล้ว

THB45k - 55k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Male/Female, Age 35 years old or above
 • Bachelor of Engineer in Electronic/Mechanical
 • Experience in production design in manufacturing

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง
 • ทำแบบ(CAD) ติดต่อประสานงานกับ Consult ควบคุมงาน
 • ฐานเงินเดือนขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Engineer

Connector Expert Co., Ltd.

ฉะเชิงเทรา

 • เพศชาย อายุระหว่าง 22 -35 ปี
 • ปวส. ปริญญาตรี ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์
 • มีความคิดริเริ่ม กระตือรือร้น มีภาวะผู้นำ

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Associate’s degree in Engineer
 • Knowledge of electronics and machine tools
 • Minimum of 3 years experiencer

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 - 30 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป
 • มีความขยัน อดทน และกระตือรือร้นในการทำงาน

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ซ่อมบำรุงรอกและเครน
 • ติดตั้งเดินระบบไฟฟ้าของเครน
 • มีประสบการณ์ด้านการเดินระบบวงจรไฟฟ้า

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 4 years experiences in Electrical in Automotive
 • Good command of English
 • Knowledge of PLC & HMI programming experience, AB

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Project management in purchaing automotive
 • Good command of English
 • Good negotiation skill in purchasing

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ชาย หรือ หญิง อายุ 18 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ไฟฟ้า หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ทางด้านการซ่อมบำรุงภายในโรงงาน

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 27 ปี
 • จบปริญญาตรี สาขาทางด้านไฟฟ้า
 • ทางด้านงาน Support และ Training

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 5 years experience in industrial industry
 • Knowledge in PdM and PM
 • Experience in CMMS

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Gender only male
 • 5 years experiences in mechanical
 • Knowledge in Siemens PLC programming

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Gender male or female
 • 5 years experiences in mechanical or electrical
 • Knowledge in Siemens PLC programming

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor or higher in Electrical Engineering.
 • At least 5 years’ experience + PLC (Siemen).
 • Good command of English. willing to work shift.

12 ชั่วโมงที่แล้ว

THB35k - 55k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Degree in Electrical Power Engineering or higher
 • 0 - 3 years’ work experience in electrical
 • Available to work out of office hours

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 1- 2 years experiences in Fire Prevention Systems
 • Bachelor or Master Degree in Engineering
 • Own a car, able to drive, have driving license

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Familiar with DCS and PLC
 • Experience working in Petrochemical or Refinery
 • Good command of English

30-Apr-17

 

Applied
 • Male or Female, age between 25 - 30 years old
 • Bachelor’s Degree in Electrical Engineering or any
 • At least 2 years working experience

29-Apr-17

THB20k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • เพศชาย อายุ 22-30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส. สาขาไฟฟ้า, อิเล็คทรอนิกส์
 • มีประสบการณ์งานด้านความปลอดภัย

29-Apr-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Electrical/ Electronics.
 • Ability to write program on Visual C++.
 • Good command of written and spoken English.

29-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Maintenance E&I Engineer
 • Good command of English communication
 • Project Management skill

28-Apr-17

 

Applied
 • Bachelor of Electrical Engineering
 • Electrical Engineering license is required
 • Thai nationality, 27 - 32 years old,

28-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's degree or higher in Electrical Engineer
 • Aged 35 years old or above, male, Thai
 • 5-7 years of experiences

28-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Production Engineering experience
 • Used to the fast pace environment
 • Strong leadership with good English

28-Apr-17

 

Applied
 • Bachelor ,Master Degree in Mechanical Engineering
 • At least 10 years experienced on maintenance
 • Based in Rayong

28-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male, age 38 years old up, Bachelor in Engineering
 • Over 7 years of Maintenance field in CNC process.
 • Has experience in management over 3 years.

28-Apr-17

 

Applied
 • Male, 25-30years old, Thai Nationality only
 • Experience 3-5 years in manufacturing environment.
 • Bachelor’s degree in Mechanical ,Electrical

28-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • B.Eng or higher in Electronics Industrial Engineer
 • Minimum of 4 years working experience
 • Knowledge of Quality Management System

28-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male / Female, 21 - 26 years old
 • degree in Engineering : Power Electrical
 • 0-5 years in Engineer position from manufacturing

28-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male / Female, age 24 - 30years old
 • Degree or higher in Industrial engineering (IE)
 • 3 years at least in the same position

28-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male, 25 years old up. Thai nationality.
 • At least 5 years’ experience in a maintenance role
 • Well understanding in AutoCAD or Autodesk for line

28-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male, Thai nationality.
 • Bachelor’s degree or above in Electrical.
 • Energy representative with License and certificate

28-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ควบคุมงานก่อสร้าง
 • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
 • วุฒิ ปวส.-ป.ตรี สาขาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมไฟฟ้า

28-Apr-17

 

Applied
 • Male,BA Degree or Master degree in Electrical
 • 3-5 years experiences land & building factory
 • land & building, contruction & Maintenance

28-Apr-17

 

Applied
 • Electrical power system maintenance
 • Bachelor's degree in Electrical Engineering
 • Experience 2 years Electrical system maintenance

28-Apr-17

 

Applied
 • Production Planning/Purchasing/Plastic part
 • Fast pace environment
 • Strong leadership with good English

28-Apr-17

 

Applied
 • 3-5 years experience in process control industry
 • Knowledge and experience with DCS, process control
 • Fluent in English

28-Apr-17

 

Applied
 • ดูแลระบบน้ำระบบไฟ อุปกรณ์
 • ซ่อมบำรุงต่างๆ
 • ปวช.-ปวส. สาขาไฟฟ้า , อิเล็กทรอนิกส์

28-Apr-17

 

Applied
 • Electronics
 • C, C# and Java
 • Programmer / Software Developer

28-Apr-17

 

Applied
 • Male/Female, not over 35 & Good command in English
 • Bachelor degree in Electrical & Instrument Eng.
 • Experiences of selling in Oil&Gas / Petrochemical

28-Apr-17

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาการบริหาร,โลจิสติกส์ หรือสาขาอื่
 • มีประสบการณ์ในด้านงานจัดซื้อ 2 ปีขึ้นไป
 • ติดต่อประสานงานกับ Supplier

28-Apr-17

 

Applied
 • Degree in Science/Engineering or Business admin
 • 3 years’ experience in electronics/automotive
 • Strong interpersonal and negotiation skills

28-Apr-17

 

Applied
 • เพศ ชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • ปวช. ปวส.สาขาไฟฟ้าเท่านั้น
 • มีความอดทน และรับผิดชอบในงาน

28-Apr-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล