• ควบคุมงานระบบไฟฟ้าและเครื่องกล
  • วุฒิปริญญาตรี (วศ.บ.)
  • มีประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า 5 ปี

26-Jul-17

 

Applied
  • วุฒิปริญญาตรี (วศ.บ.) สาขาอิเลคโทรนิค/สื่อสาร
  • มีประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า 1-5 ปี
  • มีใบประกอบวิชาชีพ(กว.)

23-Jul-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล