• Maintenance Engineer Electrical Mechanical Process
 • Senior Level Assistant Manager 10 years
 • Manufacturing Industry

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

ช่างไฟฟ้า - ประปา

VDrive Co., Ltd.

ประจวบคีรีขันธ์

 • ทำงานไฟฟ้า และ ประปา
 • อดทน ขยัน
 • รู้งานไฟฟ้า

24-May-17

 

Applied
 • maintenance and manufacturing and lubricants
 • machine , run efficiency, cost and plan
 • maintain , service standard and optima

23-May-17

 

Applied
 • ซ่อมเครื่องและดูแลรักษาเครืองพื้นต่างๆของบริษัท
 • อื่นๆ เกี่ยวกับไฟฟ้าอิเล็กทรอนิค
 • ระดับการศึกษา ปวช. ขึ้นไป

23-May-17

 

Applied
 • เพศชาย หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • ปวส.-ป.ตรี สาขาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมไฟฟ้า ก่อสร้า
 • ควบคุมงานก่อสร้าง

23-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ : ไม่ระบุ อายุ : 22-40 ปี
 • คณะ : วิศวกรรมศาสตร์,สาขา : เครื่องกล
 • ประสบการณ์ : 0 - 5 ปี

19-May-17

 

Applied
 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือปริญญาตรี
 • คณะ : วิศวกรรมศาสตร์ สาขา : ไฟฟ้า
 • ประสบการณ์ : 0 - 5 ปี

19-May-17

 

Applied
 • เพศ : ไม่ระบุ อายุ : อายุ 22-40 ปี
 • คณะ : วิศวกรรมศาสตร์, สาขา : ไฟฟ้า
 • ประสบการณ์ : 0 - 5 ปี

19-May-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล