• Men only
  • Can work well under presure
  • Can do O.T. , holiday working

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • Available to work at site
  • Can do O.T. , holiday working
  • Auto Cad program professional will be consider

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

ช่างไฟฟ้า - ประปา

VDrive Co., Ltd.

ประจวบคีรีขันธ์

  • ทำงานไฟฟ้า และ ประปา
  • อดทน ขยัน
  • รู้งานไฟฟ้า

27-Mar-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล