Electrical Engineering Manager

Chai Machinery Supply Co., Ltd.

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • เพศชาย/ หญิง , อายุ 36 – 50ปี
 • ป.ตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วศ.บ)
 • ประสบการณ์จำนวนไม่ต่ากว่า 5 ปี

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • BE degree in Automation or Mechatronic Engineering
 • 1-2 years working experience
 • Excellent communication skills

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Quality engineer, customer side, mobile, molding
 • Report to QE Manager, dotted line to QE Director
 • Mechanical and Electrical Engineering graduated

17 ชั่วโมงที่แล้ว

THB45k - 55k /เดือน

Applied

SMT Process Engineer

SVI Public Company Limited

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • Experience in an EMS Company, SMT Process Engineer
 • Stong foundation in process control measures
 • Experience in stencil design, Solder paste

17 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Thai nationality, Male or Female, at 30 to 35
 • Degree in Mechanical, Electrical,Electromechanical
 • Experience Switchboard/Switchgear over 8 years

17 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Design Engineer/วิศวกรออกแบบ

JAC AYUTTHAYA

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • Design
 • Air conditioner
 • Electrical Engineer

17 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male/Female 25-35 years old
 • degree in Electronic/Electrical Engineering
 • 1-5 years in QE / SQE or QA/QC function

17 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Electrical Engineer/วิศวกรไฟฟ้า

JAC AYUTTHAYA

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • Thai nationality, Male or Female
 • Age between 30 - 40 years old
 • degree or higher in Electrical of Engineering

17 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Assistant Manager/รองผู้จัดการ

JAC AYUTTHAYA

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • Male, Age 40 – 47 years, Thai Nationality
 • Degree in Engineering, Mechanical or Electrical
 • 10 years’ experience in maintenance function

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • to join a market leader and pioneer
 • to join a company with good compensation & benefit
 • to utilize management skills as a leader

20-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 5 years experience in maintenance or utility
 • Control Utilities Maintenance Budget
 • Good in English suchat@kensington.co.th

20-Jan-17

 

Applied
 • วุฒิ ปวส. สาขาไฟฟ้า อิเล็คทรอนิกส์
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2-3 ปี ด้านโปรแกรม PLC
 • มีโบนัส มีประกันชีวิตกลุ่ม (อุบัติเหตุ)

19-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 20 - 29
 • งานท่อน้ำทิ้งภายนอกอาคาร
 • งานถังบำบัด,ถังน้ำดี

18-Jan-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี - ปริญญาโทคณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์ในการทำงานในระดับบริหาร 15 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ด้านการกำหนดกลยุทธ์การบริหารต้นทุน

27-Dec-16

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล