• การศึกษาปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ ไฟฟ้ากำลัง
 • อายุงาน 1-3 ปี
 • สามารถปฎิบัติงานในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor in Chemical, Electronic or Electrical
 • Experience 1-2 years with electronic factory
 • Fair command in English both Writing and Speaking

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Opportunity to develop your skills
 • Opportunity to fully utilize your sales skill
 • Opportunity to extent your capability

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • EI,Electrical,Instrument , Inspector , Oil and Gas
 • Construction, Electro, Instrument , Fire and Gas
 • Telecom , Fire and Gas System,ESD,Telecom,HVAC

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male/Female, Age 35 years old or above
 • Bachelor of Engineer in Electronic/Mechanical
 • Experience in production design in manufacturing

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

Engineer

Connector Expert Co., Ltd.

ฉะเชิงเทรา

 • เพศชาย อายุระหว่าง 22 -35 ปี
 • ปวส. ปริญญาตรี ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์
 • มีความคิดริเริ่ม กระตือรือร้น มีภาวะผู้นำ

27-Feb-17

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Electrical, Mechanical
 • At least 7 - 10 years of experience
 • Have experience in extrusion and laminating

27-Feb-17

 

Applied
 • Health & Safety
 • Automotive Air condition
 • ISO14001

27-Feb-17

 

Applied
 • Electronic or Electrical background.
 • Can understand basic functions of IC.
 • Ability to communicate in English.

27-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 1-2 years related experiences pertaining.
 • Semiconductor fundamentals.
 • Understand test and scan processes.

27-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • BE in Electronic / Computer or relate
 • 1-10 years Experience in Test IC manufacturing
 • Good in C Language, C++, Assembly programming

27-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • BS or BE in Electrical, Electronics
 • At least three years. Experience in I.C.
 • Ability to learn Microcontroller programming

27-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • BS in Electronic, Mechanical or Mechatronic Engine
 • Experience in IC assembly equipment / process
 • Good command of English

27-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • BS in Electronic,Mechanical or Mechatronic Eng
 • Experience in IC assembly equipment / process
 • Good command of English.

27-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย อายุ 25-35 ปี
 • ปวส. ช่างไฟฟ้า , ช่างกล , ช่างยนต์ , ช่างซ่อมบำรุง
 • สามารถสนทนา อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้เบื้องต้น

27-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ ไฟฟ้า
 • ประสบการณ์ 0-2 ปี

27-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s degree in Electrical/ Electronics.
 • Ability to write program on Visual C++.
 • Good command of written and spoken English.

26-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • experience at least 3 years
 • Male (preferable) age above 27 years
 • Graduated from Mechanical Engineering

25-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Related experience at least 15 years
 • Graduated from Mechanical Engineering, Industrial
 • Monitoring and Control & Management Construction

25-Feb-17

 

Applied
 • Related experience at least 10 years
 • Male (preferable) age above 27 years
 • Monitoring and Control & Management Construction

25-Feb-17

 

Applied

วิศวกรไฟฟ้า

Kim Pai

ฉะเชิงเทรา

 • ปริญญาตรีทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักร 2 ปี
 • วางแผน / กำหนดแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักรได้

24-Feb-17

 

Applied
 • Foreman ผู้ควบคุมงาน เขียนแบบ งานเหล็ก งานเดินท่อ
 • จบการศึกษาทางด้านเครื่องกล หรือ ไฟฟ้า
 • มีใบขับขี่ีรถยนต์ส่วนบุคคล ทำงานล่วงเวลาได้

24-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ ชาย อายุ 18-35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวช. , ปวส. , ป.ตรี สาขาวิชา ไฟฟ้ากำล
 • ให้บริการบำรุงรักษาอุปกรณ์ในร้านสะดวกซื้อ 7-ELEVEn

24-Feb-17

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป วิศวไฟฟ้าหรือเครื่องกล
 • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ ควบคุมบริหารงานระบบ

24-Feb-17

 

Applied
 • สามารถใช้อินเตอร์เตอร์ได้
 • สามารถใช้โปรแกรม PLC ได้
 • ทำเอกสารประวัติการซ่อมบำรุงรักษา

24-Feb-17

 

Applied
 • ไม่จำกัดเพศและอายุ
 • สามารถเขียนแบบ โดยใช้โปรแกรมทางวิศวกรรม
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

23-Feb-17

 

Applied
 • ไม่จำกัดเพศและอายุ
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีวิศวกรรม สาขา ไฟฟ้า
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

23-Feb-17

 

Applied
 • เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 18 - 30
 • ระดับการศึกษา : ปวส. - ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์(ปี) : 1 - 2

23-Feb-17

 

Applied
 • Control Engineer, PLC Engineer, PLC, Automation
 • Automotive Business
 • suchat@kensington.co.th

23-Feb-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาเครื่องกลไฟฟ้า/สาขาอิเล็กทรอนิกส์
 • มีประสบการณ์เรื่องซ่อมบำรุงเครื่องจักร 1 ปีขึ้นไป

23-Feb-17

THB20k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 - 30 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล หรือ ไฟฟ้า
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความขยัน อดทน

23-Feb-17

 

Applied
 • 35K-50K,Housing allowance,Transportation allowance
 • Knowledge in Automotive Cable or Harness Assembly
 • PLC, Pneumatics, sensors, motors and other motion

23-Feb-17

THB35k - 55k /เดือน

Applied
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปี
 • Set up Condition Injection M/C
 • ปวช. - ปวส. ช่างกลโรงงาน ช่างเทคนิคอุตสาหกรรม

23-Feb-17

 

Applied
 • Good English communications skills
 • Strong Selling skills for technical products
 • Live and work in Chonburi

22-Feb-17

 

Applied
 • ประสบการณ์ดูแลระบบงานไฟฟ้า ซ่อมแซมปัญหาไฟฟ้า
 • เพศชาย อายุ 25 - 40 ปี
 • มีประสบการณ์ดูแลงานระบบไฟฟ้า

22-Feb-17

 

Applied
 • Managing and ensuring supplier and manufacturing
 • Bachelor’s degree or higher in Engineering
 • 7 years’ experience in manufacturing

22-Feb-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล