• การศึกษาปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ ไฟฟ้ากำลัง
 • อายุงาน 1-3 ปี
 • สามารถปฎิบัติงานในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ ไฟฟ้า
 • ประสบการณ์ 0-2 ปี

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Analytical and problem solving skills
 • 5 years’ experience in hands-on maintenance
 • Bachelor's degree in Electrical and/or Mechanical

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ไม่จำกัดเพศและอายุ
 • สามารถเขียนแบบ โดยใช้โปรแกรมทางวิศวกรรม
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

29-Mar-17

 

Applied
 • ไม่จำกัดเพศและอายุ
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีวิศวกรรม สาขา ไฟฟ้า
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

29-Mar-17

 

Applied
 • 4 years of experience within a FMCG environment
 • Working experience in a multinational company
 • Engineering degree mechanical or electrical

29-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Age 23-29, Bachelor Degree in Engineer
 • 0 - 5 years experience
 • English, TOEIC 600

29-Mar-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Electrical/ Electronics.
 • Ability to write program on Visual C++.
 • Good command of written and spoken English.

29-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาเครื่องกลไฟฟ้า/สาขาอิเล็กทรอนิกส์
 • มีประสบการณ์เรื่องซ่อมบำรุงเครื่องจักร 1 ปีขึ้นไป

28-Mar-17

THB20k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
 • ประสบการณ์การทำงาน 1 ปีขึ้นไป สาขาวิศวกรรม
 • มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และรักษาเวลา

28-Mar-17

 

Applied
 • Related experience at least 15 years
 • Graduated from Mechanical Engineering, Industrial
 • Monitoring and Control & Management Construction

28-Mar-17

 

Applied
 • Related experience at least 10 years
 • Male (preferable) age above 27 years
 • Monitoring and Control & Management Construction

28-Mar-17

 

Applied
 • experience at least 3 years
 • Male (preferable) age above 27 years
 • Graduated from Mechanical Engineering

28-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male/Female, Thai Nationality, Age 25-30
 • Bachelor's Degree in Engineering
 • 2 years in a supervisory/managerial capacity

28-Mar-17

 

Applied
 • ประสบการณ์ดูแลระบบงานไฟฟ้า ซ่อมแซมปัญหาไฟฟ้า
 • เพศชาย อายุ 25 - 40 ปี
 • มีประสบการณ์ดูแลงานระบบไฟฟ้า

27-Mar-17

 

Applied
 • Management of day to day activities
 • Implementing processes that maximise productivity
 • Providing methodological support to organisation

27-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s Degree in Electrical, Mechanical
 • At least 7 - 10 years of experience
 • Have experience in extrusion and laminating

27-Mar-17

 

Applied
 • เพศ ชาย อายุ 18-35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวช. , ปวส. , ป.ตรี สาขาวิชา ไฟฟ้ากำล
 • ให้บริการบำรุงรักษาอุปกรณ์ในร้านสะดวกซื้อ 7-ELEVEn

27-Mar-17

 

Applied
 • Male/Female, Age 35 years old or above
 • Bachelor of Engineer in Electronic/Mechanical
 • Experience in production design in manufacturing

24-Mar-17

 

Applied
 • เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 18 - 30
 • ระดับการศึกษา : ปวส. - ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์(ปี) : 1 - 2

24-Mar-17

 

Applied

Engineer

Connector Expert Co., Ltd.

ฉะเชิงเทรา

 • เพศชาย อายุระหว่าง 22 -35 ปี
 • ปวส. ปริญญาตรี ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์
 • มีความคิดริเริ่ม กระตือรือร้น มีภาวะผู้นำ

24-Mar-17

 

Applied
 • สามารถใช้อินเตอร์เตอร์ได้
 • สามารถใช้โปรแกรม PLC ได้
 • ทำเอกสารประวัติการซ่อมบำรุงรักษา

24-Mar-17

 

Applied
 • ปวช. หรือ ปวส. สาขาอิเล็กทรอนิคส์ ,ไฟฟ้ากำลัง
 • มีประสบการณ์การปรับฉีดพลาสติก
 • ควบคุมดูแลและตรวจสอบ การปรับ Condition

23-Mar-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล