• ปวส. สาขาอิเล็กทรอนิกส์, ไฟฟ้า,อิเล็ก-คอมพิวเตอร์
 • เครื่องกล (ใช้ Auto Cad ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • สามารถทำงานกะหมุนเวียนได้

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • RAMS Coordinator
 • 2 years of experience in related
 • Good knowledge in EN 50126, EN 50128, IEC 61508

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 25 -40 ปี
 • จบ ปวส. - ปริญญาตรี ไฟฟ้า
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • degree in Electrical/Computer Engineering
 • Experience in preventive/reliability maintenance
 • Excellent communication, interpersonal

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male/Female , Thai Nationality, Age 25-45
 • Bachelor Degree in Electrical Engineer
 • Be able to work abroad

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • Engineering Design: Car model, Auto-part
 • 1 - 5 years experience in car design.
 • CATIA, Solidwork, CAD-CAM, 2D and 3D design.

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree in Electronic Engineering
 • minimum 2 years' of related experience
 • Able to communicate fluently in English

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree in Electronic Engineering
 • Good command in communication English
 • Proficient in computer hardware and software

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 3 year' experience of M&E engineering
 • Vocational certificate or degree in Mechanical
 • Good knowledge of M&E drawing, assembly drawing

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 2 year experience in electrical engineering design
 • Thai Nationality
 • Bachelor's degree in Electrical Engineering

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • degree or higher in Marketing, Engineering
 • Experience in MNC environment
 • Experience in certification and testing services

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 2-4 years’ experience required
 • Knowledge of High-medium voltage technology
 • Knowledge of digital protection relays, PLC S7

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีความรู้เรื่องคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
 • ทนแรงกดดันได้ดี

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา / เครื่องกล / ไฟฟ้า
 • ควบคุมตรวจสอบแบบแสดงการติดตั้ง Bar Cut List
 • ตรวจสอบการรับวัสดุ-การตรวจนับเข้าหน่วยงาน

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Sale and Fire System and smoke and distributors
 • existing , Channels , Sales ,Strategy , reports
 • M and E activities and Fire Segment Consultant

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วิศวกรการขาย
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี ขึ้นไป ในการขายสินค้า
 • มีทัศนะคติในการขาย และการบริหาร

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male / Female 25-33 / Bachelor in Engineering
 • Exp.as Technical Support Engineer, LED & Lighting
 • 30,000 - 35,000 + Gasoline + Bonus

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Engineering
 • Engineering major Network,Electrical
 • Relate 1-3 years experience in implementing

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า คณะวิทยาศาสตร์
 • ประสบการณ์: 0-2 ปี
 • มีความสามารถในการบริหารจัดการ วางแผน

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Degree in Electrical, Mechanical Engineering
 • Good command of written and spoken English
 • Good organizing and strong leadership skills

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Regional Position
 • Golden Opportunity
 • Urgent Position

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง ทุกช่วงอายุ
 • วุฒิปริญญาตรี/โท/เอก ด้านวิศวกร
 • มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ได้ดี

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง ทุกช่วงอายุ
 • วุฒิปริญญาตรี/โท/เอก ด้านวิศวกร
 • มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ได้ดี

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ดูแลระบบไฟฟ้า , ประปา ,แอร์ ,ซ่อมบำรุงระบบอาคาร
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 40 ปี
 • ปวช. - ปริญญาตรี

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ชาย อายุ 22-32 ปี สามารถขับขี่รถยนต์ได้
 • สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานในต่างจังหวัดได้
 • ใช้ภาษาอังกฤษ ในงานได้บ้าง

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 32 ปี
 • ปวส.ขึ้นไป วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรม
 • ขับรถได้และมีใบอนุญาตุขับขี่ ทำงานนอกสถานที่ได้

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิ ปวส.- ปริญญาตรี สาขาโยธา ,ก่อสร้าง , ไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์ ด้านงานก่อสร้าง งานไฟฟ้า อาคาร
 • สามารถทำงาน 6 วันได้ และปฎิบัติงานประจำโครงการบ้าน

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิ ปวส.- ปริญญาตรี สาขาโยธา ,ก่อสร้าง , ไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์ ด้านงานก่อสร้าง งานไฟฟ้า อาคาร
 • สามารถทำงาน 6 วันได้ และปฎิบัติงานประจำโครงการบ้าน

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 20 ปี ขึ้นไป
 • ปวช.-ปริญญาตรี สาขาอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาอื่น
 • มีประสบการณ์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิ ปวส./ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้า, อิเล็กทรอนิกส์
 • จบใหม่ / มีประสบการณ์ทางด้านงานระบบไฟฟ้า
 • สามารถทำงานเป็นกะได้

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
 • ควบคุม งานติดตั้ง งานระบบ สุขาภิบาล สื่อสาร

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Draftsman M&E

Syntec Construction Public Company Limited

กรุงเทพมหานคร

 • เขียนแบบ งานระบบ
 • ตรวจสอบเพื่อความสอดคล้องของการติดตั้ง งานระบบ
 • ติดต่อสั่งซื้อ ประมาณราคา งานระบบ ฯลฯ

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย , อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • ปวช. ขึ้นไป สาขาไฟฟ้ากำลัง เครื่องกล
 • ประสบการณ์การทำงาน 2 ปี ขึ้นไป

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • สามารถทำระบบความเย็นได้ จะพิจารณาพิเศษ
 • สามารถขับรถยนต์และมีใบอนุญาตในการขับขี่

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male/ Female age 22-30,Bachelor in Engineering
 • Some exp in Technical Sales, Technical Support
 • 20,000- 35,000 THB + OT + Provident Fund

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า
 • ประสบการณ์ด้านการบริหารงานระบบ 5 ปีขึ้นไป
 • มีใบอนุญาต (ใบ ก.ว.) จะพิจารณาเป็นพิเศษ

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Electrical/Mechanical/Mechatronics Engineer
 • At least 1 years experiences in project management
 • Fair English communication

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Develop new markets and maintain with customers
 • Good English, 1-3 years of experiences
 • Good personality and presentation skills,

4 ชั่วโมงที่แล้ว

THB16k - 30k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Male / Female Age 22-29 years old
 • Degree in Engineering field of Electronics
 • Testing & Measuring Instrument Sales Experiences

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male Age 22-27 years old
 • At least 1-3 years experience in maintenance
 • Bachelor’s degree in Engineering field

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor Degree in Electrical Engineer
 • Good Electrical understanding of Industrial plants
 • Analytical, problem solving and decision making

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree in Electrical, Mechanical Engineering
 • Fluent in MS Office
 • Good communication in English

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Engineering Manager

Siam M&M Recruitment Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Electrical and Electronic Products
 • FTK/TK, plants, factory
 • GIS/AIS substations

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (ไฟฟ้า/เครื่องกล)
 • ประสบการณ์บริหารงานและควบคุมงาน 3 ปี ขึ้นไป
 • มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree in Electrical Engineering, Mechatronic
 • 3-5 years in Service, project execution
 • Skillful in electrical works, PLC control / design

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • male, age 37-50(40-45 is better)
 • Minimum 10 years engineering/design experience
 • General knowledge of basic electrical design

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า / วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับหนึ่ง
 • ถ้าได้ภาษาญี่ปุ่นจะพิจารณาเป็นพิเศษ

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านประเก็น ซีล ปั้มลม
 • มีรถยนต์เป็นของตนเอง พร้อมใบขับขี่
 • ป.ตรี วิศวกรรมศาตร์ สาขาเครื่องกล,ไฟฟ้า,เคมี

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขา ไฟฟ้า
 • อายุ 25 - 40 ปี
 • Responsible for taking key designers

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Degree Engineering Electronics,Mechanical
 • Experience (Yr) : More than 5
 • ดูแลลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล