• รักงานบริการ
 • มีความรับผิดชอบ
 • สามารถขับรถยนต์และมีใบขับขี่

47 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Age not over 30 years old
 • Degree in Mechanical, Electrical Engineer, IE
 • Good English Communication;New Graduate is welcome

47 นาทีที่แล้ว

THB35k - 45k /เดือน

Applied
 • Investigate parts and make report
 • Support technical terms to dealers
 • Bachelor's degree in Mechanical, Mechatronics

48 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 2 years Sales exp. in Electronics or PCB
 • Good command in English, Japanese is advantageous
 • No need to have own car

22 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 30k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Opportunity to work in one of famous Japanese
 • Opportunity to gain sales skill and grow
 • Opportunity to work in company which you can go

22 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • เพศชาย / หญิง อายุตั้งแต่ 22 - 30 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
 • ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่

22 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา / เครื่องกล / ไฟฟ้า
 • ควบคุมตรวจสอบแบบแสดงการติดตั้ง Bar Cut List
 • ตรวจสอบการรับวัสดุ-การตรวจนับเข้าหน่วยงาน

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Application/Support Engineer

BECKHOFF

กรุงเทพมหานคร

 • Diploma/Degree in Electrical Engineering
 • 2 or more years of working experience in related
 • Good knowledge of automation technology

22 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Opportunity to contribute the development
 • Work in big and stable Japanese company
 • Fresh graduates are welcome

22 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Precious Experience working in Trading Company
 • Willing to work in Small Medium Size Company
 • Opportunity to work in center of Bangkok

22 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิ ปวส./ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้า, อิเล็กทรอนิกส์
 • จบใหม่ / มีประสบการณ์ทางด้านงานระบบไฟฟ้า
 • สามารถทำงานเป็นกะได้

22 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Electrical
 • Technician
 • ไฟฟ้า

22 ชั่วโมงที่แล้ว

THB16k - 25k /เดือน

Applied
 • จบวิศวกรรมศาสตร์ สาขา ไฟฟ้า เครื่องกล
 • มีรถยนต์เป็นของตนเอง พร้อมใบขับขี่
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • PLC PROGRAM
 • AUTO CAD
 • มีความรับผิดชอบสูง

22 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • working with world-famous product as engineer
 • experience of engineer in AC drives, servo motors
 • work for company which has No.1 share in market

22 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree in Engineering, Electrical, Computer
 • Exp in Technical Support Engineering
 • New grads are welcome!

22 ชั่วโมงที่แล้ว

THB30k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied

Sales Engineer

System Corp Ltd.

ราษฎร์บูรณะ

 • Male, Thai Nationality
 • Degree in Engineering, Mechanical, Chemical
 • Few years experience on related field

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Ensure project complies with engineering standards
 • Control budget for sub-projects/sub tasks
 • 3 years experiences in Project engineer

24-Feb-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี
 • มีประสบการณ์บำรุงรักษาระบบสาธารณูปโภคในศูนย์การค้า
 • มีประสบการณ์อาคารสำนักงานหรือโรงแรม

24-Feb-17

 

Applied
 • Career Development
 • Training Opportunities
 • 5-day work week

24-Feb-17

 

Applied
 • อายุ 21-30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาเกี่ยวกับไฟฟ้า
 • มนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

24-Feb-17

 

Applied
 • ดูแลสินค้า เกี่ยวเกี่ยวเครื่องมือวัด เซนเซอร์
 • ติดต่อประสานงาน พบปะลูกค้าภายนอกบริษัทฯ
 • ให้ข้อมูลและ Support ตัวสินค้าที่ดูแล กับลูกค้า

24-Feb-17

 

Applied
 • Male/Female Age between 22 – 35 years old
 • Degree or above in field of Engineering
 • Good Command in English

24-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 3 years in Rail Signalling Maintenance & Service
 • INTERFLO & CITYFLO Solutions
 • Team Lead role

24-Feb-17

 

Applied
 • เพศ ชาย อายุ 23 - 35 ปี
 • วุฒิ ปวช.- ป.ตรี สาขา ช่างกลโรงงาน,
 • สามารถทำ OT,ทำงานนอกสถานที่ได้

24-Feb-17

 

Applied
 • Bonus,Med Ins.,5 days work, Oil Allow, Annual leav
 • Japanese Electrical Products Trading Company
 • At least 1 year exp in Sales Corporate

24-Feb-17

 

Applied
 • ขายอุปกรณ์ไฮดรอลิค
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกลโรงงาน
 • มีรถยนต์ส่วนตัว , มีใบขับขี่ยานพาหนะรถยนต์

24-Feb-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี – โท ด้านวิศวกรรมโยธา / ไฟฟ้า/ เครื่องกล
 • มีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้อง ๑๓ ปี
 • สามารถ พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี

24-Feb-17

 

Applied
 • ตรวจสอบแผนซ่อมบำรุงเชิงป้องกันให้ดำเนินการไปตามแผน
 • ควบคุมดูแลและติดตามงานซ่อมบำรุง,ติดตามงานOperation
 • ปรับปรุงพัฒนางานในฝ่ายวิศวกรรมให้มีประสิทธิภาพ

24-Feb-17

 

Applied
 • Manage Country Office
 • 5 years of Sales or Marketing experience
 • Above market remuneration for the right candidate

24-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Thai Nationality Male / not over 32 years old.
 • 2 years of experience, in electrical design.
 • Can be working in the site and be able to trave

24-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Planning, organization in construction
 • Manage resources for all construction processes
 • 10-15+ years of experience in electric, hvac

24-Feb-17

 

Applied
 • Plans and manages all mechanical operation
 • Maintenance management of facilities/ buildings
 • Energy Management

24-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • degree in Mechanical or Electrical Engineer
 • 8-10 years experiences for purchasing
 • Good command of written & spoken English

24-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมโยธา / วิศวกรรมไฟฟ้า
 • สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้
 • มีความรู้เบื้องต้นทางด้านกฏหมายก่อสร้างควบคุมอาหาร

24-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Kitchen & System Equipment Maintenance Management
 • Negotiates with suppliers, cost saving&preventive
 • trains and coaches team to develop&build teamwork

24-Feb-17

 

Applied
 • Develop new markets and maintain with customers
 • Good English, 1-3 years of experiences
 • Good personality and presentation skills,

24-Feb-17

THB20k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ดูแลบริหารซ่อมบำรุงเเครื่องจักร ภายในโรงงาน
 • ปวส. - ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้า,เครื่องกล
 • ,งานซ่อมบำรุงแอร์รวมถึงเครื่องจักรภายในโรงงาน

24-Feb-17

 

Applied
 • Electrical Engineer
 • Good in speaking English
 • 3 year experience specifically in Solar Industry

24-Feb-17

THB25k - 55k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป
 • มีใบประกอบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
 • มีทักษะในการทำงานเป็นทีม

24-Feb-17

 

Applied
 • นำเสนอขายสินค้าของบริษัทฯ
 • ให้คำแนะนำลูกค้าในเรื่องการใช้งาน
 • จบการศึกษาตั้งแต่ระดับปวส. - ปริญญาตรี

24-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย หรือ หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • ปวส. – ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
 • อธิบายเขียน PLC เพื่อควบคุมเครื่องจักรประเภทอะไร

24-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ทำงานในสายงาน 1 - 2 ปี
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และ AutoCad ได้

24-Feb-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25-35 ปี
 • ปวช.ขึ้นไป สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์ซ่อมบำรุงเครื่องจักร CNC

24-Feb-17

 

Applied
 • ตรวจเช็ค แก้ไข ปรับปรุง ระบบ CCTV
 • อ่านวงจรอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นได้
 • ประสบการณ์(ปี) : 1 - 5 ปีขึ้นไป

24-Feb-17

 

Applied
 • ปวช. ขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 1 - 5 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ ด้าน Computer และ Network

24-Feb-17

 

Applied
 • ชาย , หญิง อายุ 24 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์: 2 ปีขึ้นไป
 • เคลียร์แบบ Shop Drawing

24-Feb-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในการบริหารศูนย์บริการ
 • ดูแลซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร และ เครื่องพิมพ์ 2ปี

24-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 5 years of experience as a Services Engineer
 • Installing machines and instructing customers
 • Bachelor’s degree in Electrical or Mechanical

24-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ : ชาย อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ
 • วุฒิการศึกษา ปวช. - ปริญญาตรี
 • รับผิดชอบงานตามที่ได้รับมอบหมาย

24-Feb-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล