• Monitor and inspect the operating conditions
  • Analyze the health of systems in all satellites
  • Give advice about technical issue in satellite

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
  • เพศชาย อายุ 18 ปีขึ้นไป
  • งานเดินสายทีวีภายนอกและภายใน
  • ติดตั้งสัญญาณทีวี

27-Mar-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล